Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Jak rekruterzy patrzą na szybką utratę pracy?

pixabay.com


Płynne przejścia z jednego zakładu pracy do drugiego, przy minimum rocznym okresie zatrudnienia we wszystkich miejscach – to scenariusz nie wzbudzający podejrzeń rekrutera. W życiu bywa jednak różnie. W naszej karierze zawodowej nie brakuje niespodziewanych zwrotów akcji, takich jak chociażby wypowiedzenie tuż po zakończeniu okresu próbnego. Co więcej zdarzają się również taki wątki jak długie poszukiwanie pracy i luki w życiorysie. Co zrobić, by nie zniechęciły one rekrutera?

Poniżej wskazówki, które mogą okazać się pomocne w przypadku braku posiadania idealnej historii zawodowej:

Unikanie ukrywania dat

Manipulacja datami w CV i wykazywanie wyłącznie lat zatrudnienia nie jest dobrym rozwiązaniem. Osoba rekrutująca z pewnością zada pytanie o miesiące rozpoczęcia i zakończenia pracy. Przez ukrywanie dat możemy stracić dobre wrażenie, np. gdy zadeklarowaliśmy pracę w latach 2014-2015, a w rzeczywistości okaże się że zatrudnienie wynosiło od końca 2014 do początku 2015 roku, a więc faktycznie jedynie 2-3 miesiące.

Szczerość

W czasie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej warto postawić na szczerość. Otwarte przyznanie, że przerwę w zatrudnieniu spowodowały prywatne sprawy, losowe wydarzenia bądź zwyczajne poszukiwanie pracy wcale nie musi być utożsamiane z lenistwem lub brakiem posiadania odpowiednich kompetencji. Powodem zahamowania kariery zawodowej mógł być również urlop związany z opieką nad dzieckiem lub wyjazd za granicę. Warto pokazać pozytywne strony takiego rozwiązania – zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, czy też poszerzenie wiedzy.

Przedstawianie konstruktywnych argumentów

Rezygnacja z pracy po zakończeniu okresu próbnego może wzbudzić wątpliwości osoby prowadzącej rekrutację. Mogą pojawić się wówczas pytania czy dana osoba nie podejmuje ważnych decyzji zbyt pochopnie, lub też czy ma wyznaczony konkretny cel zawodowy. Z perspektywy pracodawcy zdecydowanie lepiej prezentują się osoby, które nie zwalniają się z pracy po upływie trzech miesięcy. Z punktu widzenia pracownika może to jednak wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli winą za taką sytuację należy obarczyć zakład pracy warto wówczas poinformować rekrutera o fatycznym powodzie zwolnienia z uwzględnieniem konkretnych, merytorycznych argumentów i z pominięciem emocjonalnej krytyki.

Prezentacja innych form pracy

Przygotowując CV warto zawrzeć w nim okresy wykonywania pracy w innych formach. Chodzi tu głównie o wykonywanie zleceń, przygotowywanie projektów na podstawie umowy o dzieło, bądź też odbywanie praktyk i staży. Dla rekrutera będzie w pełni zrozumiałe, iż zatrudnienie w tych forach może obejmować okres zaledwie kilku miesięcy.

Ukazanie dbałości o rozwój

Poszukiwanie pracy, które trwa kilka tygodni a nawet miesięcy, powoduje powstanie znacznej luki czasowej w historii zatrudnienia. Nie może to jednak oznaczać braku jakiejkolwiek aktywności zawodowej. W czasie pozostawania bez pracy warto uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach czy chociażby ważnych wydarzeniach w branży. Korzystnie na naszą kandydaturę wpłynie również udział w dorywczych zleceniach bądź prace w ramach wolontariatu. Każda tych aktywności może zostać następnie zaprezentowana podczas rozmowy rekrutacyjnej, jako argument dbania o rozwój i utrzymania ciągłej aktywności zawodową.

Data publikacji: 15.06.2015
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły