Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Gdańsk

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

80-952 Gdańsk

ul. Traugutta 79

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Studia Podyplomowe: Controlling w Zarządzaniu Firmą
Studia Podyplomowe: dla Menedżerów Sprzedaży Edycja S-5
Studia Podyplomowe: Doradztwo podatkowe i podatki (Edycja I)
Studia Podyplomowe: Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Menedżerów Personalnych
Studia Podyplomowe: Menedżerskie dla Kadry Kierowniczej Oświaty
Studia Podyplomowe: w Zakresie Prawa i Funduszy Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe: Prawno-Menedżerskie, edycja G-32
Studia Podyplomowe: Przedsiębiorczość w Zarządzaniu Gospodarką Odpadami
Studia Podyplomowe: Public Relations
Studia Podyplomowe: Public Relations - Rzecznictwo Prasowe
Studia Podyplomowe: Rachunkowości I Finansów
Studia Podyplomowe: Rynek Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe: Wycena Nieruchomości
Studia Podyplomowe: Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe: Zarządzania I Ewaluacji Projektów Współfinansowanych Z Funduszy Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Administracją Publiczną oraz Audytu Wewnętrznego
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Apteką
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Firmą w Opiece Zdrowotnej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Studia Podyplomowe: Zarządzanie projektami
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Samorządem Terytorialnym
Studia Podyplomowe: Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Studia podyplomowe: Zarządzanie w organizacji pozarządowej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

O Wydziale

Bogata oferta studiów podyplomowych prowadzonych na WZiE pozwala wybrać studia, które w pełni zadowolą i spełnią wszelkie oczekiwania ich uczestników.
Studia podyplomowe proponują w swojej ofercie edukacyjnej - niezależnie od dziedziny - przedmioty, które służą rozwojowi intelektualnemu, czyli proponują pogłębioną refleksję nad zagadnieniami powszechnie znanymi, pokazują inną perspektywę widzenia tych problemów, przedstawiają różne punkty widzenia, kreują postawę raczej badacza zjawisk niż tylko opisywaczą, kształcą kreatywność uczestników. Autorzy programów studiów pamiętają także o oczekiwaniach kandydatów, czyli o zajęciach mających na celu wykształcenie pewnych nowych umiejętności, narzędzi pozwalających skutecznie poruszać się w nowej dziedzinie, nieomalże recept na sprawne działanie zawodowe.

 

Program Studiów

Studia podyplomowe oferują bardzo bogatą gamę problemów, zagadnień, a tym samym przedmiotów i profilów kształcenia - to jest ich zaletą i stanowi o ich atrakcyjności.Różnorodne formy kształcenia akademickiego mają pewne cechy wspólne, lecz w kształceniu na studiach podyplomowych można wyróżnić dwa aspekty pewnej ich odrębności edukacyjnej. WZiE oferuje także szereg kursów specjalistycznych skierowanych głównie do przedsiębiorstw. Szczegółowy zakres kursu ustalany jest indywidualnie z klientem pod kątem potrzeb jego firmy. Wydział oferuje także inne usługi jak: szkolenia, doradztwo i badania. Ofertę edukacyjną Wydziału uzupełniają propozycje przygotowane w kooperacji z partnerami zewnętrznymi. We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie została opracowana i jest realizowana Szkoła Giełdowa. Centrum Zarządzania Techniką i Jakością - Uniwersytet Loyola Marymount w Los Angeles przy Politechnice Gdanskiej.

 

Cel Studiów

Pierwszy aspekt związany jest z odrębnością programową i formalną charakterystyczną dla tak zwanego kształcenia ustawicznego - studia podyplomowe mogą proponować pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w dziedzinach nawet bardzo szczegółowych, których nie ma w propozycjach studiów magisterskich czy licencjackich. Wszystkie studia prowadzone są systemem zaocznym, a cykl zajęć dzieli się na tzw. sesje, czyli skomasowane zajęcia weekendowe - dwu lub trzydniowe. Studenci tego rodzaju studiów, to najczęściej osoby pracujące, które swój wolny czas poświęcają na edukację. Jest to tym samym ciąg dalszy pracy zawodowej, choć w innej formie. To sprawia, że formy zajęć są zróżnicowane; przewaga wykładów, jak i przesycenie różnorodnymi formami interaktywnymi może być równie nużąca. Drugi aspekt to specyfika danych studiów i stopień szczegółowości omawianych problemów, związany z dziedziną i rodzajem prowadzonych przedmiotów ; dopuszczalny jest wysoki stopień szczegółowości omawianych zagadnień. Oba aspekty są ściśle ze sobą powiązane, a nawet wzajemnie się warunkują, ponieważ wysoki stopień szczegółowości programów będzie wymagał szczególnego specjalisty - najczęściej zajmującego się zawodowo daną dziedziną - czyli tak zwanego praktyka. Studia podyplomowe powinny wpisywać się w ciąg kształcenia na uczelni. Nie należy w związku z tym zapominać, że jednym z zadań uczelni jest kształcenie, edukacja, a to nie oznacza li tylko nauki umiejętności, lecz przede wszystkim wiedzę ogólną, szeroką, pozwalającą poruszać się po wielu dziedzinach z pożytkiem dla tzw. rozwoju intelektualnego. W związku z tym, studia podyplomowe proponują w swojej ofercie edukacyjnej - niezależnie od dziedziny - przedmioty, które służą właśnie temu rozwojowi intelektualnemu, czyli proponują pogłębioną refleksję nad zagadnieniami powszechnie znanymi, pokazują inną perspektywę widzenia tych problemów, przedstawiają różne punkty widzenia, kreują postawę raczej badacza zjawisk niż tylko opisywacza, a poprzez takie działania tym samym kształcąc kreatywność uczestników.
Z drugiej jednak strony należy pamiętać o oczekiwaniach kandydatów, czyli nie zapominać o zajęciach mających na celu wykształcenie pewnych nowych umiejętności, narzędzi pozwalających skutecznie poruszać się w nowej dziedzinie, nieomalże recept na sprawne działanie zawodowe. Mamy nadzieję, że z naszej bogatej oferty studiów podyplomowych będą mogli Państwo wybrać studia, które w pełni Państwa zadowolą i spełnią wszelkie oczekiwania.

 

Warunki Przyjęcia

Podstawowym warunkiem, który musi spełnić osoba pragnąca poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, jest posiadanie dyplomu świadczącego o wyższym wykształceniu. Aby wpisać się na listę kandydatów należy:
 • Posiadać dyplom ukończenia dowolnej uczelni wyższej.
 • Pobrać, wypełnić, wysłać formularz "karta zgłoszeniowa" e-mailem, lub wpisać się na listę telefonicznie i wypełnić formularz dostarczony faxem. Dostarczyć:
 • jedno zdjęcie (nie wymagane dla studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowości i Finansów).
 • kserokopię dyplomu ukończenia uczelni
 • podanie z prośbą o przyjęcie na odpowiednie studium podyplomowe
 • kserokopię dowodu wpłaty czesnego na konto Politechniki Gdańskiej: Opłaty za udział w zajęciach poszczególnych studiów podyplomowych należy wpłacać na konto bankowe danego studium.

  ZGŁOSZENIE NA STUDIA PODYPLOMOWE <--- kliknij

 •  

  Kontakt

  Dziekan i sekretariat dziekana i prodziekanów:
 • Dziekan - prof. dr hab. Piotr Dominiak, tel.: (+48 58) 347-18-99; pokój 413 A (Gm. WZiE)
 • Sekretariat dziekana i prodziekanów - pokój 413 (Gm. WZiE) - e-mail: sekretariat@zie.pg.gda.pl - tel.: (+48 58) 347-18-99, fax.: 347-18-61 - godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:30-15:30 Prodziekani ds. studenckich
 • Prodziekan ds. Kształcenia - dr Beata Krawczyk-Bryłka, tel.: (+48 58) 347 18 99; pokój 412, (Gm. WZiE)
 • Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego - dr Justyna Kujawska, tel.: (+48 58) 347 18 99, pokój 412 (Gm. WZiE)
 •  

  ikonka kierunki studiów
  Kierunki studiów - artykuły