Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Kierunek Weterynaria)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  » Weterynaria

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Weterynaria
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 6000 semestr

Weterynaria

Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi. Liczne zadania nauki i praktyki weterynaryjnej sprowadzają się do dwóch głównych celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człowieka. Cele te realizuje lecznictwo i profilaktyka oraz zwalczanie u zwierząt chorób zaraźliwych, które mogą zagrażać człowiekowi (zoonozy) i kontrola sanitarna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Szerokie podstawy z zakresu nauk biologicznych są konieczne zarówno w czasie studiów na kierunku weterynaria, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Lekarze medycyny weterynaryjnej mogą być zatrudniani zarówno w służbie państwowej, jak i w prywatnej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły