Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) Sztuki nowoczesne − Design Now!

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Sztuki nowoczesne − Design Now!
Cena za semestr od 2900 zł od od od
    - spec. Design Now! film, media, nowe technologie
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Design Now! performatyka
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Design Now! projektowanie
Cena za semestr od 2900 złzł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Sztuki nowoczesne − Design Now!
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 semestr

Sztuki nowoczesne - Design Now!

Sztuki nowoczesne – Design Now! to nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, który ma wyznaczać nowe trendy myślenia i działania we współczesnym świecie. Sztuki nowoczesne − Design Now! odnosi się nie tylko do wzornictwa, projektowania produktów czy przestrzeni, ale także do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem. Ten transdyscyplinarny kierunek poszerza i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty. To idea kształcenia kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi poprzez łączenie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętnego wykorzystania potencjału nauki, technologii i sztuki. Kierunek wpisuje się w wymagania wobec społeczeństwa informacyjnego, którego najważniejszym czynnikiem są kreatywne postawy obywatelskie. Przygotowuje on absolwentów do samodzielnego krytycznego i kreatywnego myślenia, kształcąc w kierunku humanistycznym artystów świadomie realizujących postawione cele, znających rynek sektorów kreatywnych oraz kultury, podstawy zarządzania, marketingu oraz zasady funkcjonowania w biznesie. Kluczowym wymiarem kierunku jest kształtowanie wrażliwości artystycznej przy intensywnym programie praktyki zawodowej z wybitnymi twórcami sztuki, ich menagerami, producentami, kuratorami oraz we współpracy z instytucjami kultury.

Kontekst Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 we Wrocławiu otwiera kolejną perspektywę uczestnictwa w programie na skalę międzynarodową. Studenci kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! będą od początku mieli możliwość partycypacji w tworzeniu jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Europie jakim jest Europejska Stolica Kultury.

Studia pierwszego stopnia można realizować na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! na trzech specjalizacjach: Design Now! film, media, nowe technologie, Design Now! performatyka, Design Now! projektowanie.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu artystycznego oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły