Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Automatyka i robotyka
Cena za semestr od od 2040zł od od
Bioinformatyka
Cena za semestr od od 2040zł od od
Computer Science
Cena za semestr od od 4050zł od od
Informatyka - studia I stopnia
Cena za semestr od 2550zł od 2550zł od od
Informatyka - studia II stopnia
Cena za semestr od od od od 2460zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni

Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku według opinii studentów, oraz wykładowców. Oferujemy studia informatyczne I stopnia (inżynierskie, licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym i zaocznym.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, to:
• 14 lat tradycji
• 3 kierunki studiów w języku polskim i 1 kierunek studiów w języku angielskim
• wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa,
• wysoka jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
• laboratoria komputerowe i specjalistyczne.

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont" jest:
• kształcenie studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska,
• nauczanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami,
• kształtowanie u studentów takich cech, jak otwartość na świat, szerokie horyzonty, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielność, kreatywność,
• promowanie wśród studentów interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy,
• wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, tolerancji, kultury, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności.

 

Dlaczego warto u nas studiowaćDlaczego warto wybrać naszą uczelnię ?

• Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
• Posiadamy doskonale wyposażone laboratoria komputerowe i specjalistyczne pracownie
• Oferujemy studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz w studia w języku angielskim
• Oferujemy atrakcyjne czesne już od 250 zł miesięcznie
• Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
• Oferujemy bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii i języka angielskiego
• Umożliwiamy wyjazd na studia i praktyki za granicą

 

Założyciel

Założycielem Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "HORYZONT"jest Fundacja Edukacji Europejskiej.

 

INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH

WWSIS „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies (B.Sc./B.Eng.) in English. Currently, you can study Informatics with English as the language of instruction. All the lectures, classes and workshops are taught in English by renowned Polish and international experts in the field. Studies in the English language open many windows, providing you with countless professional opportunities. English is a lingua franca for IT experts and computer scientists all over the world. A graduate of such studies is considered a welcome asset by international companies in Poland and abroad. Studying in English also gives you an excellent opportunity to make international contacts and to get to know people from different cultural backgrounds (e.g. from India, China, Canada, or Eastern Europe). So, if you want to study in a truly international environment, go for Informatics in English!

You may also want to take into account the fact that our programs are really price-competitive in comparison with similar offers in Western Europe or the USA.

The tuition fee is only 675 Zloty per month. In other words, you can really get your money`s worth studying Informatics in English at WWSIS "Horyzont".

In addition, you can also benefit from our special offer – studying a second major for only 50% of the tuition fee! Every new student enrolling in a program, or already enrolled in the programs of Informatics, Automation and Robotics, or Bioinformatics, who decides to study a second major will pay only 50% of the standard fee.

For further details please go to: www.horyzont.eu/en/school/studies-in-english

 

BIOINFORMATYKA – studia inżynierskie

Bioinformatyka

W związku z dużym zainteresowaniem bioinformatyką wśród kandydatów na studia i ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy wśród specjalistów z tej dziedziny Władze Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zdecydowały się na uruchomienie przyszłościowego kierunku, jakim jest Bioinformatyka.

W ramach kierunku Bioinformatyka (studia I stopnia, inżynierskie) można studiować na jednej z dwóch specjalności:

Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

 

Automatyka i robotyka – studia inżynierskie


7 semestrów studia stacjonarne i 8 semestrów studia niestacjonarne. Kończyć się będą złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej umożliwi studentom kształcenie na pierwszym stopniu studiów Automatyki i robotyki w zakresie specjalności, tj.:

Sterowanie procesami technologicznyminowa specjalność
Celem specjalności jest zapoznanie studentów z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami syntezy sterowania optymalnego. Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych.

Roboty mobilne
Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do m.in. analizowania kinematyki i dynamiki robotów, obsługi, programowania i eksploatacji robotów mobilnych i usługowych oraz wykorzystania i wizualizacji danych sensorycznych.

Technologie informacyjne w automatyce
Specjalność ta przygotuje absolwenta do stosowania technologii informacyjnych w automatyce w tym m.in. komputerowego sterowania procesami technologicznymi, akwizycji danych pomiarowych, projektowania i stosowania systemów autonomicznych, wizualizacji danych sensorycznych, programowania sterowników i paneli operatorskich, zastosowania pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki, budowy sieci przemysłowych z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS.

Absolwent będzie twórczym projektantem rozwiązań i systemów w obszarze automatyki, robotyki oraz informatyki przemysłowej. Studia inżynierskie dadzą absolwentowi wiedzę dotyczącą zagadnień z automatyki i robotyki: analizy sygnałów, sterowania i regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, technologii sieciowych w automatyce. Absolwent będzie posiadał znajomość systemów dynamicznych, kinematyki robotów, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych oraz kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania. Będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. W trakcie studiów nabędzie umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i językiem specjalistycznym z obszaru automatyki i robotyki.

Nasz Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w tym: elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz innych przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki.

Absolwent otrzyma tytuł inżyniera Automatyki i Robotyki oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na przedmiotowym kierunku.

 

Informatyka za pół ceny

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA NA KIERUNKU INFORMATYKA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

Posiadasz informatyczne doświadczenie zawodowe, ale brakuje ci dyplomu z Informatyki?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia?

lub posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak - możesz skrócić swoje studia nawet o połowę lub zmniejszyć ich intensywność o 50 %, płacąc czesne niższe o połowę. Pogodzenie studiów z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi ułatwia indywidualna organizacja studiów.

 

Nauka


Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” prowadzi studia na kierunkach:

WYDZIAŁY I SPECJALNOŚCI:

STUDIA I STOPNIA:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

• Administrator Sieci Komputerowych
• Grafika Komputerowa
• Projektowanie Stron Internetowych
• Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
• Programowanie
• Bazy Danych
• Informatyka w logistyce
• Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
• Tester oprogramowania
• Programowanie gier komputerowych
• Zarządzanie projektami IT
• Programowanie urządzeń mobilnych
aplikacje biznesowe Java EE NOWOŚĆ!
programowanie logiczne w sztucznej inteligencji NOWOŚĆ!


WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

• Roboty mobilne
• Technologie informacyjne w automatyce
• Sterowanie procesami technologicznymi

WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI:

• Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
• Analiza i przetwarzanie danych biologicznych

STUDIA II STOPNIA:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

• Grafika komputerowa
• Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
• Programowanie

STUDIA PODYPLOMOWE:

• Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
• Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
• Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
• Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa
• Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer

 

Rekrutacja 2018!

REKTUTACJA 2018-2019 TRWA!


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ ONLINE:
Rekrutacja on-line

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja on-line - krok po kroku
Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line
Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz
Krok 3: Wpłać wpisowe na konto Uczelni
Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).
DANE DO PRZELEWU:
Bank Pekao S.A.: 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392
Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław
UWAGA!Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.
Krok 4: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).
Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres dziakanatu,
z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka".
Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Dziekanacie WWSIS „Horyzont”
przy ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28), 54-239 Wrocław
tel./fax 71 79 91 937
e-mail: dziekanat@horyzont.eu

Jak dojechać?


Wymagane dokumenty

• kwestionariusz osobowy –wzór do pobrania lub z dziekanatu
• kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
• świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
• potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
• kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
• 4 zdjęcia legitymacyjne
• umowę na kierunek Informatyka uwzględniającą czesne stopniowane w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik1, i załącznik2,
• umowę na kierunek Informatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik1, i załącznik2,
• umowa na studia I stopnia finansowane z UE - dwie specjalności, w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik,
• umowę na kierunek Bioinformatyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu,
• umowę na kierunek Bioinformatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,
• umowę na kierunek Automatyka i Robotyka w dwóch egzemplarzach -umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz atrakcyjne kursy i szkolenia.

Godziny otwarcia Dziekanatu

OPŁATY I PROMOCJE:

DO KOŃCA MAJA WPISOWE ZA 0 ZŁ! CZESNE JUŻ OD 250 zł!

 

Wydarzenia

ŚWIĘTO WWSIS

Święto WWSIS połączone z dniami otwartymi odbywa się corocznie w czerwcu. Uroczystość inauguruje wykład w Auli, później odbywają się różne konkurencje sportowe, w których walczą pracownicy Uczelni przeciwko studentom. Później odbywa się piknik z pieczonymi kiełbaskami (zobacz „Galeria zdjęć”).

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły