Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek Logistyka - studia II stopnia magisterskie)

Wrocław

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Logistyka - studia II stopnia magisterskie

    - spec. Menedżer łańcuchów dostaw

    - spec. Menedżer logistyki produkcji

    - spec. Menedżer transportu

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły