Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Wrocławiu

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
19 500 zł English Division Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
17 500 zł Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne popołudniowe
16 000 zł Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne popołudniowe
13 090 zł Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
11 500 zł Wydział Farmaceutyczny z Oddziałerm Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne popołudniowe
11 500 zł farmacja Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
11 500 zł Wydział Farmaceutyczny z Oddziałerm Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
11 360 zł Kompozycja i Teoria muzyki Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
11 360 zł Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
10 000 zł analityka medyczna Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne popołudniowe
6 000 zł Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
5 824 zł Architektura Politechnika Wrocławska niestacjonarne popołudniowe
5 824 zł Wydział Architektury Politechnika Wrocławska niestacjonarne popołudniowe
5 500 zł położnictwo Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
5 500 zł dietetyka Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
5 500 zł Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
5 000 zł fizjoterapia Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
5 000 zł ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 680 zł Psychologia Uniwersytet SWPS we Wrocławiu stacjonarne
4 680 zł Psychologia Uniwersytet SWPS we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 680 zł Psychologia dla magistrów i licencjatów Uniwersytet SWPS we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 500 zł zdrowie publiczne Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 300 zł Instrumentalistyka Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 300 zł Jazz i muzyka estradowa Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 050 zł Computer Science Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT stacjonarne
4 050 zł Computer Science Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 000 zł Weterynaria w jęz. angielskim Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stacjonarne
3 950 zł Komunikacja i media Uniwersytet SWPS we Wrocławiu stacjonarne
3 950 zł Grafika Uniwersytet SWPS we Wrocławiu stacjonarne
3 950 zł Prawo Uniwersytet SWPS we Wrocławiu stacjonarne
3 950 zł Komunikacja i media Uniwersytet SWPS we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 950 zł Grafika Uniwersytet SWPS we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 950 zł Prawo Uniwersytet SWPS we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 900 zł Media design i marketing wizerunkowy Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 650 zł Prawo Uniwersytet Wrocławski niestacjonarne popołudniowe
3 650 zł Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski niestacjonarne popołudniowe
3 500 zł pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 400 zł Media design i marketing wizerunkowy Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 380 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet SWPS we Wrocławiu stacjonarne
3 380 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet SWPS we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 300 zł spec. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Pedagogika społeczna Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Wiedza o kulturze Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Praca socjalna z rodziną nowość! Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne
3 300 zł spec. Terapia specyficznych trudności w uczeniu się Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) stacjonarne