Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Prawo - 6 uczelni

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 750 72 72

fax.:

71 750 72 70

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Prawo
Cena za semestr od od od 3950zł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 356 16 36, 71 376 23 95

fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Prawo - jednolite studia magisterskie
Cena za semestr od od od 2375zł od
Prawo w biznesie - studia I stopnia
Cena za semestr od 2375zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

fax.:

71 358 27 14 (rektorat)

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Pedagogika specjalna
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
  - spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 1

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 375-22-37

fax.:

71 343-67-12

ikonka email do uczelni

www.uni.wroc.pl

email:

www.uni.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu - Filia we Wrocławiu

50-073 Wrocław

ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 344-49-24, 71 344-89-82

fax.:

71 342-25-15

ikonka email do uczelni

www.wszib.wroc.pl

email:

www.wszib.wroc.pl

Uczelnie z kierunkiem prawo we Wrocławiu

Prawo to zawód zaufania publicznego. Zdobyta wiedza na studiach prawniczych to jedyna możliwa droga do uzyskania zawodów prawniczych, które niosą ze sobą prestiż i możliwość dobrych zarobków. Same studia prawnicze nie należą do łatwych, a ich ukończenie to właściwie połowa drogi do zawodowego sukcesu. Aby zdobyć sensowną pozycję w zawodzie, należy uzyskać także jedną z aplikacji, które dopiero otwierają drogę do samodzielnego wykonywania obowiązków prawnika.

Państwowe uczelnie oferujące kierunek prawo:

Na Uniwersytecie Wrocławskim, można studiować prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi. Kierunek ten może być realizowany w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i wieczorowym. Studia trwają 10 semestrów.

Uczelnie prywatne oferujące studia prawnicze:

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, oferuje 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu, również oferuje studia prawnicze zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, również oferuje jednolite, magisterskie studia prawnicze, które realizowane są w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Możemy wybrać jedną z trzech specjalności: Działalność organów w administracji publicznej, Prawo w obrocie gospodarczym, Wymiar Sprawiedliwości i Organy Ścigania.

Zasady rekrutacji na kierunek prawo na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/17

W procesie rekrutacji, brane są pod uwagę 2 grupy przedmiotów, które przedstwiono w tabeli poniżej:

zdjecie

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku prawniczym:

• Etyka prawnicza i biznesowa
• Logika
• Materialne prawo administracyjne
• Prawo konstytucyjne
• Prawoznawstwo
• Prawo cywilne - część ogólna
• Ustrojowe prawo administracyjne
• Publiczne prawo gospodarcze
• Prawo cywilne, prawo rzeczowe
• Tradycje prawa

autor: Joanna Zięba

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły