Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Warszawie

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
840 zł Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Warszawski niestacjonarne sobotnio-niedzielne
960 zł Administracja Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Administracja Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna (EWSIE) stacjonarne
1 000 zł Zarządzanie Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna (EWSIE) stacjonarne
1 000 zł Management (studia w języku angielskim) Politechnika Warszawska stacjonarne
1 000 zł Management Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (VIZJA) stacjonarne
1 000 zł Finance and Accounting Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (VIZJA) stacjonarne
1 000 zł Informatics Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (VIZJA) stacjonarne
1 000 zł Computer Graphics Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (VIZJA) stacjonarne
1 000 zł Wydział ZARZĄDZANIA Politechnika Warszawska stacjonarne
1 000 zł Teologia ewangelicka Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Teologia starokatolicka Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Teologia prawosławna Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Pedagogika religii Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Administracja Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna (EWSIE) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Zarządzanie Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna (EWSIE) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Religioznawstwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Teologia Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Filologia polska Uniwersytet Warszawski niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 100 zł Filologia Polska Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (SWPR) im. Bł. Edmunda Bojanowskiego stacjonarne
1 145 zł Wydział Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 150 zł Historia Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (SWPR) im. Bł. Edmunda Bojanowskiego stacjonarne
1 200 zł Historia Uniwersytet Warszawski niestacjonarne popołudniowe
1 200 zł Historia Uniwersytet Warszawski niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 200 zł Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Nauki o rodzinie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 300 zł Informatyka Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna (EWSIE) stacjonarne
1 300 zł Geografia Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (SWPR) im. Bł. Edmunda Bojanowskiego stacjonarne
1 300 zł Informatyka Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno - Ekonomiczna (EWSIE) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 300 zł Matematyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 300 zł Filologia romańska Uniwersytet Warszawski niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 350 zł Prawo Kanoniczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 350 zł Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 375 zł Filologia romańska Uniwersytet Warszawski niestacjonarne popołudniowe
1 450 zł Administracja europejska (European Administration) Uniwersytet Warszawski niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (SWPR) im. Bł. Edmunda Bojanowskiego stacjonarne
1 500 zł PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł PEDAGOGIKA resocjalizacja z socjoterapią Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł PEDAGOGIKA doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł PEDAGOGIKA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Ochrona środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Historia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika specjalna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Psychologia Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Germanistyka Uniwersytet Warszawski niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie niestacjonarne sobotnio-niedzielne