Uniwersytet Rzeszowski (Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka)

Rzeszów

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biologiczno-Rolniczy
  » Technologia żywności i żywienie człowieka
    - spec. Biotechnologia żywności
    - spec. Technologia produktów pochodzenia roślinnego
    - spec. Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Technologia żywności i żywienie człowieka
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1750 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły