Uniwersytet Rzeszowski (Kierunek Ochrona środowiska)

Rzeszów

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biologiczno-Rolniczy

  » Ochrona środowiska

    - spec. Analityka i toksykologia środowiska

    - spec. Biologia w ochronie środowiska

    - spec. Nauki rolnicze w ochronie środowiska

    - spec. Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody

    - spec. Ochrona środowiska agrarnego

    - spec. Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Ochrona środowiska
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1600 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły