Uniwersytet Rzeszowski (Kierunek Architektura krajobrazu)

Rzeszów

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biologiczno-Rolniczy

  » Architektura krajobrazu

    - spec. Architektura krajobrazu terenów miejskich

    - spec. Kształtowanie krajobrazu terenów niezurbanizowanych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Architektura krajobrazu
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1750 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły