School of Form Wzornictwo

Poznań

60-734 Poznań

ul. Głogowska 18

ikonka telefon do uczelni
fax.:

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wzornictwo
    - Communication design
    - Design in English
    - Domestic design
    - Fashion design
    - Industrial design

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły