Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek Studia I stopnia - Administracja)

Poznań

61-874 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Studia I stopnia - Administracja
    - Administracja gospodarcza
    - Administracja i finanse samorządowe
    - Administracja nowoczesnego miasta
    - Administracja publiczna
    - Administracja w służbie zdrowia
    - Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły