Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS
    - Anglistyka
    - Anglistyka
    - Anglistyka
    - Archeologia
    - Archeologia
    - Architektura informacji
    - Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
    - Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
    - Bałkanistyka
    - E-edytorstwo i techniki redakcyjne
    - English Studies - studia w jęz. angielskim
    - Filologia polska
    - Filologia polska
    - Germanistyka
    - Germanistyka
    - Glottodydaktyka polonistyczna
    - Historia
    - Historia
    - Iberystyka
    - Informacja w e-społeczeństwie
    - Informatologia stosowana
    - Kulturoznawstwo
    - Kulturoznawstwo
    - Lingwistyka stosowana
    - Lingwistyka stosowana - studia w jęz. obcym: angielskim, rosyjskim, ukraińskim
    - Lingwistyka stosowana
    - Logopedia z audiologią
    - Logopedia z audiologią
    - Romanistyka
    - Romanistyka
    - Rusycystyka
    - Rusycystyka
    - Technologie cyfrowe w animacji kultury
    - Translacja konferencyjna
    - Turystyka historyczna
    - Turystyka historyczna
    - Ukrainistyka
    - Ukrainistyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły