Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Informatyka

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Informatyka
    - spec. Bazy danych i Business Intelligence
    - spec. Grafika i multimedia
    - spec. Programowanie i technologie web
    - spec. Sieci i bezpieczeństwo informacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły