Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zjazd Katedr RachunkowościW dniach 19-21 września 2018 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się dwa doniosłe wydarzenia związane z tzw. Łódzką Szkołą Rachunkowości.

Pierwsze to obchody jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości, najstarszego w kraju ośrodka myśli naukowej i rozwoju praktyki rachunkowości w Polsce. To właśnie bogaty dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne kolejnych pokoleń pracowników Katedry spowodowało, że dziś w środowisku naukowym rachunkowości, ale i w praktyce gospodarczej jest ona określana Łódzką Szkołą Rachunkowości. Katedra Rachunkowości WZ UŁ ma w swoim dorobku wiele projektów praktycznych zrealizowanych dla praktyki gospodarczej, odcisnęła swój wkład w transformację gospodarczą Polski po 1989 roku; jej pracownicy są autorami wielu projektów przepisów prawa (m.in. ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach) oraz regulacji środowiskowych rachunkowości (Krajowe Standardy Rachunkowości). Pracownicy Katedry są członkami wielu znamienitych instytucji i organizacji rachunkowości w kraju i zagranicą. Bogaty dorobek naukowy i praktyczny Katedry pozwolił na wydanie z okazji Jubileuszu 9 monografii, tym jednej prezentującej dorobek Katedry w transformacji systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016; 7 monografii tematycznych odnoszących się do nurtów badawczych Katedry oraz jednej prezentującej historię Katedry poprzez dokonania jej pracowników.

Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicji Jarugowej (1973-1998), prof. Ireny Sobańskiej (1998-2012) oraz prof. Ewy Walińskiej, która kieruje Katedrą od 2012 roku.

Obchody jubileuszu Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, rozpoczęły się już dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego, a wieńczyć je będzie konferencja Jubileuszowa w dniu 19 września br., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. W uroczystości tej weźmie udział ponad 150 osób z ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, największych firm audytorskich i księgowych w Polsce, organizacji profesjonalnych rachunkowości, auditingu, doradztwa podatkowego, jak również przedstawiciele korporacji i przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych. Patronat honorowy nad uroczystościąobjęła także Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Konferencja Jubileuszowa poprzedza bezpośrednio organizowany przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ doroczny, ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 roku. Jest to doniosłe wydarzenie dla całego środowiska naukowego i akademickiego rachunkowości w Polsce, ale także dla przedstawicieli praktyki gospodarczej. W zjeździe weźmie udział ponad 200 osób z kraju i z zagranicy.


Data publikacji: 18.09.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły