Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

    - Edukacja techniczno-informatyczna

    - Fizyka

    - Informatyka

    - Matematyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły