Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Geograficzno-Biologiczny
    - Bioinformatyka
    - Biologia
    - Geografia
    - Gospodarka przestrzenna
    - Monitoring środowiska przyrodniczego
    - Ochrona Środowiska
    - Odnowa biologiczna
    - Turystyka i rekreacja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły