Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Geograficzno-Biologiczny

    - Bioinformatyka

    - Biologia

    - Geografia

    - Gospodarka przestrzenna

    - Monitoring środowiska przyrodniczego

    - Ochrona Środowiska

    - Odnowa biologiczna

    - Turystyka i rekreacja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły