Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Filologiczny

    - Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

    - Etyka - mediacje i negocjacje

    - Filozofia

    - Historia

    - Socjologia

    - Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

    - Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

    - Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły