Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2550 semestr

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Program studiów obejmuje zarówno zajęcia warsztatowe (pracownie prasowa, radiowa i telewizyjna, pracownie specjalizacyjne), praktycznie przygotowujące do zawodu dziennikarza i zawodów okołomedialnych, jak i przed­mioty poszerzające wiedzę ogólną, niezbędną w pracy w mediach i z mediami (bloki zajęć związane z reklamą, public relations). Studia dają również niezbędne podstawy wiedzy o samych mediach, sposobie ich funkcjonowania i kierunkach rozwoju. Studenci korzystają zarówno z bardzo bogatej oferty programu stypendialnego UE (Socrates-Erasmus; możliwość wyjazdu do jednego z 11 ośrodków akademickich w całej Europie), jak i z polskiego programu wymiany między­uczelnianej MOST. Program studiów przewiduje również obowiązek odbycia praktyki zawodowej w redakcji lub/i instytucjach związanych z komunikacją społeczną.

  Profil absolwenta

  Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie (zarówno teoretyczne, jak i praktyczno-warsztatowe) do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów okołomedialnych, związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej – m.in. public relations, rzecznictwem oraz reklamą.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia drugiego stopnia mają na celu pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktyczno-warsztatowych absolwentów studiów dziennikarskich pierwszego stopnia. Oprócz bloków przed­miotów specjalistycznych związanych z dziennikarstwem i szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej (m.in. public relations, rzecznictwem oraz reklamą), studenci uzyskują możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej samych mediów, ich wpływu na system społeczny, opinię publiczną, kulturowego oddziaływania mediów, a także szeroko rozumianej komunikacji między­narodowej i między­kulturowej.

  Profil absolwenta

  Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie (zarówno teoretyczne, jak i praktyczno-warsztatowe) do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów okołomedialnych, związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej – m.in. public relations, rzecznictwem oraz reklamą.

  Więcej informacji>>>

 •  

  ikonka kierunki studiów
  Kierunki studiów - artykuły