Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Krakowie

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
1 250 zł Finanse i Rachunkowość Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Stosunki międzynarodowe Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Turystyka i rekreacja Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 275 zł Kulturoznawstwo Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 275 zł Zarządzanie jednostkami medycznymi i opiekuńczymi Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 350 zł Logistyka Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 350 zł Pedagogika Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 400 zł Kulturoznawstwo Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 400 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Logistyka Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 450 zł Zarządzanie jednostkami medycznymi i opiekuńczymi Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 450 zł Finanse i Rachunkowość Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 450 zł Stosunki międzynarodowe Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 450 zł Turystyka i rekreacja Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 450 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 450 zł Zarządzanie Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Nauki o rodzinie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 550 zł Pedagogika Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie stacjonarne
1 550 zł Inżynieria Środowiska Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 550 zł Bezpieczeństwo narodowe Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 560 zł Kosmetologia Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Bronisława Czecha w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Ekonomia Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne popołudniowe
1 600 zł Geodezja i Kartografia Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Inżynieria Środowiska Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Zarządzanie Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Ochrona Środowiska Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Rolnictwo Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Zootechnika Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Rybactwo Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Ogrodnictwo Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Sztuka Ogrodowa Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Praca socjalna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Technologia Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Technika Rolnicza i Leśna Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Leśnictwo Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Geodezja i Kartografia Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Górnictwo i Geologia Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Inżynieria Naftowa i Gazownicza Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Turystyka i rekreacja Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Bronisława Czecha w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 750 zł Socjologia Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie niestacjonarne sobotnio-niedzielne