Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Zarządzanie i inżynieria produkcji
Cena za semestr od od 2100zł od od
    - spec. inżynieria budownictwa
    - spec. inżynieria ochrony środowiska
    - spec. inżynieria produkcji
    - spec. logistyka i zarządzanie transportem
    - spec. mechatronika

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2100 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2100 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły