Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Cena za semestr od 2100zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2100 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły