Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Gdańsku

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
1 500 zł Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Wczesna edukacja z logopedią Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika paliatywna Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika autyzmu Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika lecznicza Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika PR (Public Relations) Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika uzależnień Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika pracy z rodziną Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Zarządzanie społecznościami lokalnymi Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Animacja kultury Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika czasu wolnego Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Pedagogika Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 525 zł Pedagogika Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Filozofia Uniwersytet Gdański niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Wydział Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 675 zł Stosunki międzynarodowe Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Wczesna edukacja z logopedią Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika paliatywna Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika autyzmu Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika lecznicza Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika PR (Public Relations) Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika uzależnień Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika pracy z rodziną Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Zarządzanie społecznościami lokalnymi Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Animacja kultury Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika czasu wolnego Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Pedagogika Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku stacjonarne
1 700 zł Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie informatyczne Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie logistyką Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie transportem i spedycją Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie placówkami służby zdrowia Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie jednostkami administracji Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie w administracji publicznej Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie w administracji samorządowej i rozwoju terytorialnego Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Zarządzanie Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Pedagogika Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Nauki o rodzinie Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Administracja Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Ekonomia Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Kryminologia Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Socjologia Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne