Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Gdańsku

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
17 000 zł Kierunek lekarsko-dentystyczny Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne popołudniowe
14 000 zł Kierunek lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne popołudniowe
10 670 zł JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
10 670 zł WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
9 460 zł Pedagogika Instrumentalna Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
9 460 zł WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Akademia Muzyczna (AM) im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
8 000 zł Kierunek farmacja Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne popołudniowe
4 500 zł Kierunek analityka medyczna Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne popołudniowe
4 500 zł Kierunek analityka medyczna Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
4 000 zł Kierunek fizjoterapia Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) stacjonarne
4 000 zł Kierunek ratownictwo medyczne Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) stacjonarne
4 000 zł Kierunek elektroradiologia Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) stacjonarne
4 000 zł Kierunek techniki dentystyczne Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne popołudniowe
4 000 zł Kierunek fizjoterapia Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 970 zł Wydział Informatyki Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku stacjonarne
3 970 zł Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku stacjonarne
3 800 zł Architektura Wnętrz Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) stacjonarne
3 800 zł Architektura Wnętrz Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 750 zł Finance and Accounting ACCA Accreditation Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 600 zł Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 500 zł Prawo Uniwersytet Gdański niestacjonarne popołudniowe
3 500 zł Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański niestacjonarne popołudniowe
3 500 zł Wydział Rehabiltacji i Kinezjologii Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 400 zł Kosmetologia - studia II stopnia (magisterskie) Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku stacjonarne
3 400 zł Kosmetologia - studia II stopnia (magisterskie) Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 200 zł Architektura Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) stacjonarne
3 200 zł Architektura Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 130 zł Wydział Informatyki Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 130 zł Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 050 zł Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański niestacjonarne sobotnio-niedzielne
3 000 zł Prawo Uniwersytet Gdański stacjonarne
3 000 zł Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański stacjonarne
3 000 zł Kierunek dietetyka Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne popołudniowe
3 000 zł Informatyka Uniwersytet Gdański niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 961 zł Anglistyka Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (NKJO) stacjonarne
2 950 zł Architektura Krajobrazu Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) stacjonarne
2 950 zł Architektura Krajobrazu Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 936 zł Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska niestacjonarne popołudniowe
2 900 zł Psychologia Uniwersytet Gdański niestacjonarne popołudniowe
2 900 zł Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański niestacjonarne popołudniowe
2 800 zł informatyka Politechnika Gdańska niestacjonarne popołudniowe
2 750 zł Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 724 zł automatyka i robotyka Politechnika Gdańska niestacjonarne popołudniowe
2 724 zł Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska niestacjonarne popołudniowe
2 700 zł Business and Languages Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) stacjonarne
2 700 zł BUSINESS AND LANGUAGES (B&L) Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku stacjonarne
2 700 zł Kierunek pielęgniarstwo Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 700 zł Business and Languages Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 700 zł BUSINESS AND LANGUAGES (B&L) Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 650 zł Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytet Gdański niestacjonarne sobotnio-niedzielne