Uczelnie facebook Kierunki Studiów - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Fot. www.freedigitalphotos.net


Studia na tym kierunku łączą wiedzę techniczną i menedżerską, przez co odpowiadają potrzebom nowoczesnej, zmieniającej się gospodarki, a także – kształcąc wyspecjalizowane kadry – potrzebom rynku pracy. Chcesz studiować zarządzanie i inżynierię produkcji? Dowiedz się więcej o tym kierunku!

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, dostarczający studentom zarówno kwalifikacji inżynierskich, jak i menedżerskich. Jest to niezwykle cenne połączenie, zwłaszcza w dobie przemian społecznych i gospodarczych, takich jak globalizacja, rewolucja informatyczna i technologiczna. Współczesna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią nie tylko współtworzyć nowoczesne technologie, ale i skutecznie nimi zarządzać.

Dla kogo te studia? Pożądane predyspozycje kandydatówStudia na tym kierunku okażą się strzałem w dziesiątkę dla tych osób, które z łatwością przyswajają wiedzę z zakresu matematyki i fizyki i które mają zainteresowania techniczne i ekonomiczne. Kandydatów powinny cechować także określone predyspozycje, które umożliwią im w przyszłości pracę zawodową, takie jak: dobra pamięć, umiejętność logicznego myślenia, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność i otwartość na pracę w zespole. Przydatna okaże się również zdolność podejmowania szybkich decyzji, nierzadko pod presją czasu.

Organizacja studiów, wybór specjalnościZarządzanie i inżynierię produkcji studiować można na studiach I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i II stopnia (magisterskie); tak w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (zaocznie bądź wieczorowo). Kierunek znajduje się między innymi w ofercie uczelni technicznych (np. politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) i uczelni ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu itp.). Również uczelnie prywatne prowadzą studia na tym kierunku (np. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu).

W trakcie studiów, z reguły po I roku studiów I stopnia lub jeszcze w trakcie rekrutacji, studenci wybierają specjalność. Oto przykładowe specjalności:
- inżynieria procesów produkcyjnych;
- systemy CAD/CAM;
- informatyczne systemy zarządzania;
- zarządzanie produkcją;
- zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej;
- systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwo i higiena pracy;
- zarządzanie kadrami;
- zarządzanie i marketing;
- komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej;
- zarządzanie i inżynieria produkcji żywności;
- zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej;
- zarządzanie innowacjami
i inne.

Program studiówJeśli chodzi o przedmioty realizowane na studiach I stopnia, to są to: matematyka, statystyka i badania operacyjne; mikroekonomia; makroekonomia; fizyka lub chemia; finanse przedsiębiorstw; rachunek kosztów w przedsiębiorstwie; usługi w przedsiębiorstwie produkcyjnym; podstawy marketingu; prawo gospodarcze; podstawy organizacji i zarządzania; organizacja i zarządzanie produkcją; zarządzanie technologią; zarządzanie produktem; zarządzanie środowiskowe; zarządzanie jakością i bezpieczeństwem; statystyczne sterowanie procesem; grafika inżynierska; technologia i inżynieria wybranych produktów; elementy logistyki; innowacje w przedsiębiorstwie; elementy automatyki i sterowania procesem; ochrona własności intelektualnej; ekologia i ochrona środowiska; projektowanie proekologiczne.

Z kolei na studiach II stopnia studenci uczestniczą w zajęciach z przedmiotów: zarządzanie strategiczne; organizacja systemów produkcyjnych; zintegrowane systemy zarządzania; prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie; zarządzanie projektem i innowacjami; systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą.

Osobnym elementem programu studiów są przedmioty specjalnościowe – dla przykładu, program specjalności inżynieria procesów produkcyjnych uwzględnia następujące przedmioty: komputerowe projektowanie przetwórstwa tworzyw; nowoczesne techniki wytwarzania; rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie; sterowanie elastycznych systemów wytwarzania; eksploatacja danych; kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu. Studenci odbywają także praktyki zawodowe, nie krótsze niż 4 tygodnie.

Perspektywy zawodoweSpecjalistów odpowiedzialnych tak za technologiczne, jak i za jakościowe kształtowanie produktu poszukuje wielu pracodawców. Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji znajdą zatrudnienie między innymi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które zajmują się wybranym obszarem inżynierii produkcji, a także w różnego rodzaju podmiotach projektowych i doradczych. Pracę oferują również jednostki administracyjne, do pracy w których niezbędne są kompetencje techniczne i ekonomiczne oraz umiejętności organizacyjne.

RekrutacjaUczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozważają złożenie aplikacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, będą musieli wykazać się na maturze przede wszystkim dobrą znajomością matematyki. Uczelnie rekrutują bowiem najczęściej kandydatów na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka albo biologia. Nierzadko biorą pod uwagę wyniki z dwóch lub trzech przedmiotów, w tym języka obcego nowożytnego. Każda z uczelni indywidualnie określa zasady kwalifikacji, tak więc warto sprawdzić, jakie oczekiwania wobec przyszłych studentów ma wybrana szkoła wyższa.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 15.08.2016

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij