Uczelnie facebook Kierunki Studiów - Zarządzanie

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie

Fot. www.freedigitalphotos.net


Według zeszłorocznych zestawień MNiSW, zarządzanie to drugi najbardziej oblegany kierunek studiów! Czy tegoroczna rekrutacja potwierdzi ten wynik? Są na to spore szanse, gdyż dyplom zarządzania to dobry start w zawodową przyszłość, a maturzyści doskonale o tym wiedzą.

Zarządzanie od lat cieszy się powodzeniem wśród absolwentów szkół średnich, którzy po maturach wybierają wymarzony kierunek studiów. Z podsumowania, którego dokonało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zeszłorocznej rekrutacji, wynika, że zarządzanie zajmuje drugie miejsce wśród dziesięciu najbardziej obleganych przez kandydatów kierunków studiów. Być może o powodzeniu zarządzania decyduje fakt, że jest to kierunek interdyscyplinarny – łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną i prawną – a przy tym całkiem perspektywiczny.

Organizacja studiów, specjalizacjeZarządzanie studiować można zarówno na studiach I stopnia, jak i na studiach II stopnia. Istnieje również możliwość, aby studia podjąć w trybie niestacjonarnym, a więc nie tylko dziennie, ale i wieczorowo lub zaocznie. Tak jak to bywa w przypadku wielu innych kierunków, również studenci zarządzania wybierać mogą specjalizacje, w ramach których pogłębią swoją wiedzę z zakresu zarządzania, który najbardziej ich interesuje lub z którym wiążą swoją przyszłość zawodową.

Oto przykłady specjalizacji:
- menedżerska;
- przedsiębiorczość;
- zarządzanie finansowe;
- zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach;
- zarządzanie przedsiębiorstwem;
- zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- handel i marketing;
- komunikacja w biznesie;
- konsulting gospodarczy;
- zarządzanie portem lotniczym;
- zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami;
- zarządzanie produkcją;
- zarządzanie usługami;
- rachunkowość;
- zarządzanie turystyką i hotelarstwem;
i inne.

Program studiówW toku studiów studenci zarządzania zaliczyć muszą przedmioty uwzględnione w ministerialnych standardach kształcenia dla tego kierunku.

- Na studiach I stopnia są to: podstawy zarządzania; nauki o organizacji; mikroekonomia; finanse; prawo; matematyka; statystyka opisowa; zachowania organizacyjne; zarządzanie projektami; zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie jakością; marketing; badania marketingowe; rachunkowość finansowa; finanse przedsiębiorstwa; procesy informacyjne w zarządzaniu; bezpieczeństwo publiczne; dowodzenie; operacje i techniki operacyjne.

- Na studiach II stopnia: koncepcje zarządzania; makroekonomia; prawo cywilne; etyka w zarządzaniu; statystyka matematyczna; zarządzanie strategiczne; zarządzanie procesami; marketing międzynarodowy; rachunkowość zarządcza; przedsiębiorczość; prawo handlowe; logistyka; psychologia w zarządzaniu; negocjacje w zarządzaniu; bezpieczeństwo; dowodzenie operacyjne.

Predyspozycje kandydata – czy zarządzanie to studia dla Ciebie?Jakie cechy powinien posiadać przyszły student zarządzania? Bez wątpienia powinien być osobą samodzielną i ceniącą niezależność. Ważną cechą okaże się łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, umiejętność motywowania ludzi i charyzma. Asertywność oraz odporność na stres to kolejne atuty, podobnie jak umiejętność wyznaczania sobie celów i konsekwencja w ich realizacji. Studenta zarządzania cechować powinna również pomysłowość, ale także odwaga w realizacji pomysłów. Najlepiej, aby wyobraźnia towarzyszyła mu także w rozwiązywaniu problemów. Przyszły menedżer, z oczywistych względów, powinien również interesować się ekonomią i gospodarką, a także wykazywać zdolności matematyczne. Introwertycy oraz osoby, które wolą wykonywać cudze polecenia, być może nie będą mieć problemów na studiach, ale w pracy zawodowej mogą odczuwać pewną frustrację.

Perspektywy zawodoweAbsolwenci zarządzania sprawdzą się z pewnością zarówno w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, jak i w pracy dla różnego typu przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych, usługowych), instytucji finansowych, jednostek administracji publicznej czy instytucji, stowarzyszeń i fundacji pozarządowych. W zależności od ukończonej specjalizacji poszukiwać mogą pracy także w kadrach czy na rynku nieruchomości i inwestycji. Wpływ na atrakcyjność świeżo upieczonego absolwenta w oczach przyszłego pracodawcy z pewnością będzie miało doświadczenie zawodowe, przebyte staże czy praktyki. Wiele ofert pracy wymaga także biegłej znajomości języka angielskiego oraz drugiego języka obcego.

RekrutacjaJak dostać się na zarządzanie? Odpowiedź jest raczej oczywista – trzeba dobrze zdać maturę! Każda uczelnia indywidualnie określa zasady rekrutacji, jednak jeśli idzie o zarządzanie, maturzyści mogą się spodziewać, że pod uwagę będzie brany z pewnością wynik egzaminu z matematyki. Uniwersytet Warszawski przeprowadza nabór na podstawie wyników z matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tworzy listy rankingowe w oparciu o wyniki z matematyki i języka obcego nowożytnego. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pozostawia z kolei kandydatom dowolność w wyborze pierwszego przedmiotu (do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka o społeczeństwie lub WOS); drugim przedmiotem jest język obcy.

Jeśli chodzi o rekrutację na studia II stopnia, to rządzi się ona innymi prawami. Dla kandydatów na Uniwersytet Warszawski organizowany jest egzamin pisemny w formie testu sprawdzającego wiedzę z ekonomii, finansów i zarządzania. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie również przeprowadza egzamin wstępny, podobnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 11.06.2018

kierunki studiów – artykuły