Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Towaroznawstwo

Fot. www.freedigitalphotos.net


Towaroznawstwo to kierunek, który wymaga określonych predyspozycji – przede wszystkim zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Jeśli matematyka, biologia i chemia są Twoją mocną stroną, a w przyszłości chciałbyś/chciałabyś pracować jako specjalista do spraw jakości, dowiedz się więcej o tym kierunku – jest spora szansa, że Cię zainteresuje!

Towaroznawstwo, jako kierunek studiów I i II stopnia, łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii oraz procesów produkcyjnych. Dziedzina ta nazywana bywa również naukami o jakości towarów i usług, a jej historia sięga jeszcze średniowiecza. Towaroznawca zajmuje się przede wszystkim badaniem oraz oceną jakości towarów, a także wskazywaniem czynników, które na tę jakość wpływają. Okazuje się to szczególnie istotne w gospodarce funkcjonującej w warunkach konkurencji (także na rynku międzynarodowym), w której jakość produktu staje się ważnym kryterium wyboru konsumenta.

Predyspozycje kandydataZainteresowania kandydata na studia towaroznawcze powinny dotyczyć ekonomii oraz nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i chemii. Kandydat powinien wykazywać także zdolności matematyczne, ponieważ spora część programu studiów będzie tego wymagać. Poza tym cechować go powinna sumienność, umiejętność organizacji własnej pracy oraz umiejętność współpracy zespołowej.

Organizacja studiów, specjalnościTowaroznawstwo studiować można zarówno na studiach I stopnia – licencjackich (co najmniej 6 semestrów) lub inżynierskich (co najmniej 7 semestrów) – jak i na studiach II stopnia, a więc magisterskich. Studia podjąć można na uczelniach ekonomicznych (na przykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), uczelniach rolniczych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) czy uczelniach technicznych (Politechnika Łódzka). Studiować można stacjonarnie (dziennie) lub niestacjonarnie (zaocznie, wieczorowo).

Większość uczelni oferuje studentom wybór specjalności, na przykład:
- menedżer produktu;
- zarządzanie jakością;
- kształtowanie jakości produktów przemysłowych;
- kształtowanie jakości produktów spożywczych;
- ekologia produktów/wyrobów;
- handlowo-celna;
- logistyka produktów rolniczych i żywnościowych;
- towaroznawstwo produktów warzywnych i zielarskich;
- Quality of Products
i inne.

Wybór specjalności następuje zazwyczaj nie wcześniej niż po I roku studiów licencjackich.

Program studiówStudenci studiów I stopnia będą uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach z następujących przedmiotów: mikroekonomia; makroekonomia; matematyka; fizyka; chemia; encyklopedia prawa; inżynieria procesów przemysłowych; grafika inżynierska; analiza instrumentalna; analiza sensoryczna; technologia; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; statystyka; mikrobiologia; biochemia; zarządzanie jakością; opakownictwo; ochrona środowiska; statystyczna kontrola procesów; towaroznawstwo przemysłowe; towaroznawstwo spożywcze; podstawy marketingu oraz przechowalnictwo.

Program studiów I stopnia uwzględnia także przedmioty specjalnościowe. Dla studentów specjalności „ekologia produktów/wyrobów” przygotowano między innymi takie przedmioty: biotechnologia; dokumentacja i audyt systemów jakości; projektowanie wyrobów; gospodarka odpadami; inżynieria systemów zarządzania; prawo w ochronie środowiska.

Z kolei studenci studiów II stopnia – na tej samej specjalności – będą musieli zaliczyć takie przedmioty: projektowanie i innowacyjność produktu; technologie czystej produkcji; odnawialne źródła energii; analiza chemiczna w ochronie środowiska; instrumentalne metody w ocenie jakości surowców i produktów; mikrobiologia środowiskowa; doskonalenie i integracja systemów zarządzania jakością; zarządzanie środowiskowe; zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności; psychospołeczne aspekty jakości; ekonomia menedżerska; ekonomika jakości; ekonomika ochrony środowiska; polityka ekologiczna UE; badanie czystości patentowej produktu; systemy pakowania towarów; bezpieczeństwo produktów przemysłowych; kształtowanie jakości produktów przemysłowych; kształtowanie i ocena jakości żywności.

Perspektywy zawodowe. Praca dla towaroznawcyAbsolwenci towaroznawstwa, w zależności od ukończonej specjalizacji, mogą znaleźć zatrudnienie w różnych segmentach gospodarki (na przykład w przemyśle, handlu, rolnictwie, transporcie, gospodarce magazynowej). Stanowiska pracy czekają między innymi w firmach produkcyjnych, firmach handlowych (handel wewnętrzny i międzynarodowy) – w działach przygotowania produkcji, działach jakości, działach marketingu i reklamy, działach logistyki i dystrybucji produktów, a także w zespołach projektowych czy w laboratoriach badawczych. Towaroznawców zatrudniają także jednostki certyfikujące jakość procesów wytwarzania i wyrobów, państwowe i samorządowe wydziały ochrony środowiska, urzędy celne oraz Państwowa Inspekcja Handlowa. Warto dodać, że zapotrzebowanie na specjalistów do spraw jakości rośnie.

RekrutacjaRekrutując studentów, uczelnie biorą z reguły pod uwagę jeden z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka. Niektóre uczelnie uwzględniają wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – wtedy jest to najczęściej matematyka i drugi przedmiot, wskazany przez kandydata. Równie istotny bywa wynik z nowożytnego języka obcego. Szczegóły dotyczące rekrutacji i sposobu przeliczania wyników maturalnych można znaleźć na stronach internetowych uczelni.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 17.09.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły