Kierunki Studiów - Rolnictwo

Kierunki Studiów - Rolnictwo

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

Kierunki studiów Studia I i II stopnia - artykuły

Rolnictwo

Rolnictwo

Fot.: www.freedigitalphotos.net

Modernizacja rolnictwa i jego stały rozwój wymagają, aby osoby, które chcą się nim zawodowo trudnić, posiadały rozbudowane kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę. Właśnie dlatego wiele z nich wybiera studia rolnicze I i II stopnia!

Każdy z nas wie, czym jest rolnictwo i czym trudni się rolnik. Profesję tę utożsamia się zazwyczaj z tradycyjnie rozumianą uprawą roli, jest to jednak spore uproszczenie, zwłaszcza jeśli mowa o wykwalifikowanych rolnikach, a więc absolwentach studiów rolniczych I lub II stopnia. Kierunek „rolnictwo” ma charakter przyrodniczo-techniczny, a student zdobywa w toku studiów szeroką wiedzę biologiczną, chemiczną, a także ekologiczną.

Interdyscyplinarne wykształcenie jest konieczne z uwagi na fakt, że współczesne rolnictwo wymaga rozbudowanych kompetencji – obejmuje bowiem między innymi produkcję roślinną i zwierzęcą, ochronę środowiska, biologię oraz ekonomikę rolnictwa, a także działy „współpracujące”, takie jak ogrodnictwo czy przemysł spożywczy. Studia rolnicze przygotowują do pracy w rozmaitych „branżach” i na wielu stanowiskach, a student – wybierając specjalność – ma realny wpływ na zaprojektowanie swojej drogi zawodowej.

Idealny kandydat na studia rolniczeKandydat na studia rolnicze powinien przejawiać zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, takimi jak biologia, chemia czy matematyka, a także techniką i ekonomią. Powinien lubić przyrodę i zwierzęta, być cierpliwy i z dokładnością realizować powierzone mu zadania. Z pewnością nie jest to kierunek dla osób, które na myśl o chwilach spędzonych na wsi wzdrygają się z irytacją i którym praca na łonie natury wydaje się nieciekawa. Mimo że absolwent studiów rolniczych nie jest „skazany” na pracę w gospodarstwie, to jednak – ze względu na program studiów i ich tematykę – zamiłowanie do szeroko rozumianej przyrody znacznie ułatwi studiowanie. Przyszły student rolnictwa powinien być również osobą samodzielną, odpowiedzialną i potrafiącą organizować własną pracę.

Organizacja studiów, specjalnościStudia rolnicze organizowane są dwustopniowo. Studia I stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia II stopnia trwają zaś nie krócej niż 3 semestry (1,5 roku), a ich absolwent otrzymuje tytuł magistra. Naukę podjąć można zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (zaocznie, wieczorowo), przede wszystkim na uczelniach publicznych o przyrodniczym lub rolniczym profilu kształcenia (np. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie itp.).

Studenci kierunku „rolnictwo” mają – w toku studiów lub jeszcze podczas rekrutacji – możliwość wyboru specjalności, która pozwoli im ukierunkować nie tylko ścieżkę edukacyjną, ale i zawodową. Wybierając specjalność, student niejako projektuje swoją przyszłość i określa swoje zawodowe zainteresowania. Oto przykłady specjalności:
- agrobiologia;
- agroekonomia;
- agroturystyka;
- doradztwo rolne;
- rolnictwo ekologiczne;
- ochrona roślin;
- produkcja ogrodnicza;
- hodowla roślin i nasiennictwo;
- bioinżynieria rolnicza;
- konsulting ekonomiczno-rolniczy;
- nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
- nowoczesne systemy produkcji rolniczej
i inne.

Program studiów – czego się nauczę?Program studiów na kierunku „rolnictwo” opiera się na przedmiotach ogólnych (podstawowych) i przedmiotach kierunkowych. Na studiach I stopnia są to następujące przedmioty:
- botanika i genetyka;
- chemia i biochemia;
- fizjologia roślin i mikrobiologia;
- ekonomia;
- statystka matematyczna;
- agroekologia, agrometeorologia i ochrona środowiska;
- gleboznawstwo i chemia rolnicza;
- hodowla roślin i nasiennictwo;
- produkcja roślinna;
- ochrona roślin;
- produkcja zwierzęca;
- technika rolnicza;
- organizacja i ekonomika rolnictwa.

W programie studiów II stopnia realizowane są z kolei przedmioty, takie jak:
- ekofilozofia;
- agrofizyka;
- analiza instrumentalna;
- agrobiotechnologia;
- kształtowanie środowiska;
- metody badań rolniczych;
- postęp rolnictwa.

Oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych, program studiów obejmuje – w zależności od wybranej specjalności – także przedmioty specjalnościowe. Studenci rolnictwa uczą się również języków obcych; podczas studiów muszą odbyć obowiązkowe praktyki studenckie.

Perspektywy zawodoweAbsolwent rolnictwa jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego lub pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, jednak nie jest to jedyna możliwość, jaką gwarantuje mu ukończenie takich studiów. Zatrudnienie podjąć może także w administracji publicznej związanej z rolnictwem, w szeroko rozumianym konsultingu (doradztwie) rolniczym, w przedsiębiorstwach trudniących się skupem i obrotem produktów roślinnych, w instytutach naukowo-badawczych czy jednostkach badawczo-rozwojowych.

Jeśli absolwent studiów rolniczych ukończy specjalność nauczycielską lub podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, pracować może także w oświacie (tu: technika rolnicze lub szkoły zawodowe). Inżynier lub magister rolnictwa ma również wiele możliwości doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, np. poprzez uczestnictwo w branżowych szkoleniach czy kursach albo w studiach podyplomowych.

RekrutacjaMaturzyści zainteresowani podjęciem studiów rolniczych rekrutowani są na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Pod uwagę brane są zazwyczaj wyniki z jednego lub dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prowadzi nabór studentów uwzględniając w procesie rekrutacji wynik z jednego przedmiotu (do wyboru: biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, informatyka); Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego podobnie – pod uwagę brany jest wynik z biologii albo chemii albo matematyki. Z kolei absolwenci studiów I stopnia rekrutowani są na II stopnień studiów na podstawie oceny z dyplomu i uzyskanej średniej ocen lub na podstawie egzaminu wstępnego.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 13.02.2017

Studia kierunki

Uczelnie z nawigacją w Szczecinie

Uczelnie z nawigacją w Szczecinie

Rozważasz studia na kierunku nawigacja? Sprawdź, które uczelnie w Szczecinie oferują taki kierunek kandydatom i dowiedz się, jak przebiega rekrutacja! Takie i inne informacje znajdziesz w naszym artykule!

więcej

Uczelnie z teologią w Poznaniu

Uczelnie z teologią w Poznaniu

Jeśli rozważasz studia teologiczne, sprawdź koniecznie, które uczelnie w Poznaniu prowadzą taki kierunek. Przygotowaliśmy dla Ciebie tę informację, ale nie tylko - także zasady rekrutacji na studia teologiczne!

więcej

Uczelnie z astronomią w Toruniu

Uczelnie z astronomią w Toruniu

Jeśli wybierasz się na studia astronomiczne, wybierz miasto Kopernika! Już dziś sprawdź, które uczelnie w Toruniu prowadzą taki kierunek i w jaki sposób pomyślnie przejść rekrutację!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Rolnictwo i kierunki pokrewne

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Politechnika Koszalińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla ...

Teologia

Teologia

Rozważasz podjęcie studiów na „teologii”? Dowiedz się jak przebiega nauka na tym kierunku i co Cię czeka po studiach – czy tylko posada katechety?

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to kierunek interdyscyplinarny – na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych. Jest to również, ze względu na aktualność omawianej podczas studiów tematyki, kierunek przyszłościowy. Dlaczego? Przeczytaj! ...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Marzysz o tym, by pracować w handlu zagranicznym? – Chcesz pewnie podjąć studia, które przygotują Cię do realizacji tego marzenia. Doskonałą decyzją okaże się wybór odpowiedniej, perspektywicznej specjalności.

Fizyka

Fizyka

Fizyka to jeden z tych przedmiotów, na wspomnienie którego wzdrygają się z reguły absolwenci szkół średnich. Jednak nie wszyscy pałają do fizyki niechęcią! Są osoby, które po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuują swoją ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Studia podyplomowe z zakresu turystki i rekreacji to doskonały punkt wyjścia do zdobycia wąskiej specjalizacji zawodowej. Pracujesz w branży turystycznej lub nosisz się z zamiarem podjęcia takiej pracy? Przeczytaj, w jaki sposób podnieść swoje kwalifikacje.

więcej

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Chcesz podnieść swoje zawodowe kompetencje? Zdobyć aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości ...

więcej

Menedżer jakości

Menedżer jakości

Swoją przyszłość zawodową wiążesz z zarządzaniem jakością? Obecne stanowisko pracy ...

więcej

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych to ciekawa ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak zapanować nad czasem w pracy?

Jak zapanować nad czasem w pracy?

Polska należy do grupy najbardziej zapracowanych krajów na świecie. Mł ...

więcej

Ranking najlepszych uczelni na świecie 2015

Ranking najlepszych uczelni na świecie 2015

Organizowany corocznie ranking najlepszych uczelni na świecie opublikował l ...

więcej

Język francuski - DALF (C2)

Język francuski - DALF (C2)

DALF C2 otwiera drzwi do nauki i pracy po francusku. Ten międzynarodowy ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy