Uczelnie facebook Kierunki Studiów - Psychologia

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Psychologia

Fot. www.freedigitalphotos.net


Psychologia rokrocznie cieszy się sporym zainteresowaniem maturzystów. Znak, że jest to kierunek interesujący i przyszłościowy! Jeśli Ty także chcesz studiować psychologię, dowiedz się, czym takie studia się charakteryzują.

Psychologia to dziedzina, której głównym celem jest poznanie i zrozumienie człowieka znajdującego się na poszczególnych etapach życia. Dostarcza odpowiedzi na pytania o to, jak działa ludzka psychika, w jaki sposób człowiek postrzega świat, który go otacza, oraz jak reaguje w skrajnie nieraz różnych sytuacjach. Rozkłada na czynniki pierwsze ludzkie emocje i motywacje, opisuje mechanizmy funkcjonowania człowieka jako jednostki, ale i człowieka w relacjach z innymi ludźmi. Psychologia staje się wobec tego nie tylko „narzędziem” pomocy osobom znajdującym się z różnych przyczyn na życiowym zakręcie czy osobom chorym, ale i osobom zdrowym, które funkcjonują prawidłowo i które pragną rozwijać swój osobowościowy potencjał – także w sferze zawodowej.

Psychologia 3+2?Psychologia to jeden z kierunków, który prowadzony jest nadal jako studia jednolite magisterskie trwające pięć lat. Przyszły rok akademicki może okazać się jednak w tej kwestii przełomowy – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodziło się, aby psychologię podzielić zgodnie z zasadą „trzy plus dwa” (trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie). Niewykluczone, że pierwsi studenci rozpoczną studia licencjackie z psychologii już jesienią 2013 roku.

Warto jednak podkreślić, że aby wykonywać zawód psychologa, należy być absolwentem studiów jednolitych magisterskich. Po co więc komu dyplom licencjata psychologii? Okazuje się, że kompetencje, które podczas studiów zdobywają adepci psychologii, wykorzystuje się obecnie w wielu „branżach”, tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że psychologię szturmować będą także ci maturzyści, którzy studia na tym kierunku potraktują jako przyspieszoną szkołę pożądanych na rynku pracy psychologicznych kompetencji.

Organizacja studiów, specjalizacjeStudia na kierunku psychologia podjąć można zarówno na uczelniach publicznych, jak i na uczelniach prywatnych; tak w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (wieczorowo lub zaocznie).

Studenci psychologii zazwyczaj na czwartym roku studiów wybierają specjalizację. Oto przykładowe możliwości specjalizacji:
- psychologia kliniczna;
- psychologia kliniczna dziecka;
- psychologia stosowana;
- psychologia wychowawcza stosowana;
- psychologia sądowa;
- psychologia organizacji i pracy;
- psychoterapia;
- terapia dzieci i małżeństw;
- psychologia środowiskowa;
- psychologia społeczna;
- psychologia biznesu;
- psychologia reklamy i zachowań konsumenckich.

Program studiówOprócz przedmiotów obowiązkowych, wyszczególnionych w ministerialnych standardach kształcenia dla kierunku psychologia, w toku studiów studenci będą musieli zaliczyć także przedmioty fakultatywne. Wiele z nich ma charakter treningowy (na przykład trening twórczości, trening relaksacji itp.). Każda uczelnia indywidualnie określa zakres przedmiotów fakultatywnych, które musi zaliczyć student. Osobną kwestią są przedmioty specjalizacyjne, a więc realizowane w ramach konkretnej specjalizacji.

Program studiów obejmuje następujące wykłady i ćwiczenia obligatoryjne:
- filozofia z elementami logiki;
- biologiczne podstawy zachowań;
- wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej;
- metodologia badań psychologicznych i statystyka;
- etyka zawodu psychologa;
- procesy poznawcze;
- emocje i motywacja;
- osobowość;
- psychologia różnic indywidualnych;
- psychologia społeczna;
- psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia;
- psychometria;
- diagnoza psychologiczna;
- pomoc psychologiczna;
- psychopatologia.

Predyspozycje kandydataPrzyszłego psychologa powinna charakteryzować otwartość na innych ludzi oraz wrażliwość na ich problemy; jednym słowem – empatia. Podstawową predyspozycją kandydata na studia psychologiczne powinna być także umiejętność nawiązywania kontaktu oraz wzbudzania zaufania. Zmysł obserwacji, analizy i łączenia ze sobą faktów również przyda się przyszłemu psychologowi. Powinien on również aktywnie słuchać, a także w prosty i zrozumiały sposób się wypowiadać. Bez względu na pole działalności zawodowej, psycholog będzie miał kontakt z ludźmi, więc najlepiej by było, aby zwyczajnie lubił przebywanie w ich towarzystwie.

Perspektywy zawodoweJak już wspomniano, kompetencje, jakie można zdobyć w trakcie studiów psychologicznych, predestynują do pracy w rozmaitych branżach. Bardzo często psychologów zatrudniają przedsiębiorstwa, oferując im karierę w popularnych ostatnio (i, przyznać trzeba, dobrze opłacanych) działach HR-owych. Zgodnie z wykształceniem i ukończoną specjalizacją psychologowie podejmują zatrudnienie między innymi w resorcie sprawiedliwości (rodzinne ośrodki diagnostyczne, schroniska dla nieletnich itp.), w zakładach penitencjarnych, w policji, w poradniach zdrowia psychicznego, w centrach pomocy rodzinie, firmach doradczych i coachingowych czy w ośrodkach interwencji kryzysowej. Psychologowie prowadzą także prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a także uzyskują nierzadko kwalifikacje do pracy w zawodzie trenera osobistego. Inną możliwą dziedziną działań zawodowych są dla psychologów negocjacje, marketing, PR czy reklama.

RekrutacjaJak wygląda nabór na psychologię? Każda z uczelni samodzielnie ustala warunki przyjmowania kandydatów. Na Uniwersytecie Jagiellońskim rekrutacja na psychologię uwzględnia wyniki maturalne z dwóch przedmiotów. Pierwszym z nich jest język polski lub język obcy, drugim – do wyboru – biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki/sztuki/, informatyka, matematyka lub WOS. Wynikom z tych przedmiotów przypisywane są jednak różne wagi. Z kolei rekrutacja na psychologię stosowaną uwzględnia wyniki z trzech przedmiotów. Pierwszym jest język polski, drugim – język obcy, trzecim (do wyboru) – biologia, filozofia, historia, historia muzyki/sztuki, informatyka, matematyka lub WOS.

Rekrutacja na drugi najlepszy uniwersytet w Polsce, Uniwersytet Warszawski, obejmuje już cztery przedmioty. Poza językiem polskim i językiem obcym nowożytnym uwzględniana jest także obowiązkowa matematyka oraz czwarty przedmiot (do wyboru) – może to być drugi język obcy, biologia, historia, WOS, geografia, fizyka i astronomia, chemia lub filozofia.

Psychologia cieszy się rokrocznie dużym zainteresowaniem maturzystów. Najlepiej świadczą o tym fakty – podczas rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 o jeden indeks ubiegało się (w zależności od uczelni) kilka, a nawet kilkanaście osób. W czym tkwi tajemnica tej popularności? Przede wszystkim są to studia ciekawe, odkrywające meandry ludzkiej osobowości. Nic więc dziwnego, że tak wielu młodych ludzi pragnie udać się w tę fascynującą podróż – podróż w głąb ludzkiej natury.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 20.06.2016

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij