Kierunki Studiów - Prawo

Kierunki Studiów - Prawo

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

Prawo

Prawo

Marzysz o karierze prawniczej? Jeżeli tak, to już dzisiaj dowiedz się, jak przebiegają studia na prawie; jakie masz przed sobą perspektywy zawodowe oraz – przede wszystkim – co zrobić, aby zdobyć upragniony indeks.

Studia prawnicze od wielu lat stanowią synonim prestiżu – studenci prawa to z reguły prymusi. Skąd taki wniosek? Cóż, rokrocznie na prawo próbuje dostać się wielu maturzystów; o jeden indeks stara się co najmniej kilku kandydatów. Wprawdzie w ostatnich latach liczba kandydatów maleje, proporcjonalnie maleje jednak także ogólna liczba abiturientów, a wydziały prawa i administracji zmniejszają ilość miejsc.

Konkurencja jest duża – w roku 2011 o indeks na dziennych studiach prawniczych prowadzonych przez uczelnie państwowe walczyło ponad 25 tysięcy kandydatów. Na 16 wydziałach prawach działających w ramach uczelni państwowych może kształcić się co roku 4,5 tysiąca studentów. Dlatego właśnie na studia prawnicze dostają się tylko najlepsi.

Studia jednolite vs. system boloński; uczelnie państwowe vs. uczelnie prywatneStudia prawnicze to jednolite studia magisterskie, a więc studia pięcioletnie, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pewnym novum jest fakt, że na Uniwersytecie Gdańskim rozpocząć można niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe), trzyletnie studia prawnicze II stopnia (SUM). Wiadomość ta ucieszyła osoby, które marzyły o studiach prawniczych, jednak – z różnych względów – nie podjęły nauki na pięcioletnich studiach. Środowiska prawnicze kwestionują jednak słuszność takiej decyzji, argumentując to troską o edukację przyszłych prawników.

Studia prawnicze prowadzone są także na uczelniach prywatnych, które starają się uatrakcyjnić swoją ofertę między innymi poprzez wprowadzanie wąskich specjalizacji. Szkoły państwowe w rankingach wypadają lepiej; szkoły prywatne oferują jednak innowacyjne programy studiów, dzięki którym absolwenci dysponują rozległą wiedzą na przykład z zakresu prawa finansowego.

RekrutacjaAby rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014, należy osiągnąć na maturze dobre wyniki z WOS-u, matematyki lub historii oraz języka obcego (nowożytnego albo martwego). Wyniki maturalne z trzech przedmiotów pomnożone zostaną przez wagi odpowiadające danemu przedmiotowi, a następnie podzieloną przez 100. Uzyskany wynik stanowić będzie podstawę rekrutacji. W roku akademickim 2011/2012 próg punktowy wyniósł 75 punktów.

Uniwersytet Warszawski rekrutuje z kolei na podstawie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów (do wyboru spośród historii, WOS-u, geografii, języka łacińskiego i kultury antycznej lub filozofii). Próg punktowy wyniósł w roku akademickim 2011/2012 80,44 punktu.

Uniwersytet Gdański przeprowadza rekrutację w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii i WOS-u. Na studia uzupełniające magisterskie – na podstawie dyplomu studiów licencjackich. Próg punktowy na UG wyniósł w roku akademickim 2011/2012 95,10 punktu. Szczegółowe informacje na temat przeliczania wyników maturalnych znajdziesz na stronie internetowej interesującej Cię uczelni.

Program studiówProgram jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo obejmuje przedmioty przygotowawcze, które wykładane są zazwyczaj na I roku i zaznajamiają studenta z podstawową wiedzą na temat prawa. Są to: historia prawa, prawo rzymskie, logika, pojęcia i metody prawoznawstwa, filozofia.

Kolejne lata studiów zdominowane są przez przedmioty bardziej praktyczne – prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo administracyjno-gospodarcze, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo finansowe.

Podczas zajęć studenci analizują konkretne sytuacje i podejmują się ich interpretacji (tzw. casusy). Oprócz wymienionych zajęć obligatoryjnych studenci wybierają – w zgodzie z własnymi zainteresowaniami – także przedmioty fakultatywne.

Po drugim roku nauki studenci wybierają specjalizację (w ramach katedr i zakładów działających na poszczególnych wydziałach). 10 semestrów nauki kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Aplikacja – praktyka prawnikaPo uzyskaniu absolutorium (zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów) oraz uzyskaniu tytułu magistra prawa, absolwent może już podjąć pracę. Aby jednak móc pracować jako adwokat, sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz lub komornik, musi jeszcze odbyć praktykę absolwenta studiów prawniczych, zwaną aplikacją.

Zakończenie studiów nie oznacza wcale końca nauki – aby dostać się na wymarzoną aplikację, absolwent musi zdać egzamin. Także podczas aplikacji nie będzie mógł zapomnieć o książkach. Aby ukończyć aplikację, trzeba bowiem uczestniczyć w zajęciach teoretycznych (zwykle raz w tygodniu) oraz zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe.

W Polsce absolwent prawa ma do wyboru następujące aplikacje:

- adwokacka (dla przyszłych adwokatów);
- radcowska (dla przyszłych radców prawnych);
- notarialna (dla przyszłych notariuszy);
- sądowa (dla przyszłych sędziów);
- prokuratorska (dla przyszłych prokuratorów);
- komornicza (dla przyszłych komorników);
- legislacyjna (dla przyszłych legislatorów);
- ogólna (dla przyszłych sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego).

Aplikacja kończy się egzaminem państwowym.

Perspektywy zawodoweAbsolwent prawa, jeżeli posiada także aplikację, może starać się o pracę w charakterze związanym z wybraną dziedziną – posiada bowiem wiedzę szczegółową z danego zakresu. Rynek usług prawniczych jest jednak rozbudowany – prawnik znajdzie zatrudnienie nie tylko w kancelarii adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy w sądzie lub prokuratorze, ale również w instytucjach legislacyjnych (urzędy administracji rządowej oraz samorządowej, instytucje europejskie).

Jako że absolwenci prawa posiadają specjalistyczne kwalifikacje, zatrudniani są także w działach prawnych firm krajowych oraz zagranicznych oraz jako eksperci do spraw prawnych w rozmaitych stowarzyszeniach, instytucjach finansowych, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich. Prawnicy mogą również trudnić się prawem autorskim (np. jako rzecznik patentnowy).

Prawo – czy to dla Ciebie?Jeśli chcesz zostać prawnikiem, powinieneś przygotować się na kilka lat pracy – będziesz musiał nauczyć się bowiem, nierzadko na pamięć, szeregu prawnych norm i swobodnie odnajdywać się w kodeksowych zapisach. Dodatkowo powinieneś być osobą spostrzegawczą, łatwo dostrzegającą logiczne związki pomiędzy skutkiem a przyczyną oraz bez trudu zapamiętywać niuanse.

Pamięciowa znajomość kodeksów nie wystarczy – prawnik musi potrafić zastosować każdy zapis w praktyce; powinieneś zatem posiadać również wyobraźnię i z łatwością łączyć myślenie abstrakcyjne z praktycznym. Nie zaszkodzi wytrwałość i systematyczność. Ponieważ praca prawnika bazuje zazwyczaj na kontaktach z ludźmi, jako przyszły prawnik powinieneś dysponować także pewnymi umiejętnościami interpersonalnymi.


Red. Barbara StachnikWydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

zdjecie
KUL – tradycja i nowoczesność

W 1918 r. w jej powstanie wniósł swój wkład sam marszałek Piłsudski. Uniwersytet służąc już prawie sto lat zgodnie ze swą dewizą „Deo et Patriae” – Bogu i Ojczyźnie zapisał się trwale w historii Polski. Jest znany w Europie i poza nią, choćby wśród Polonii na wszystkich kontynentach. W czasach socjalistycznych KUL był jedyną prywatną uczelnią „od Łaby po Władywostok” – wyspą wolności myślenia i wiary w morzu marksizmu. To tu wykładało i studiowało wielu wybitnych Polaków. KUL to znana na całym świecie Lubelska Szkoła Filozoficzna; jego Profesor, który został papieżem – dziś św. Jan Paweł; europejski poziom wielu kierunków na czele (...)

więcej

Data publikacji: 29.02.2016

Studia kierunki

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Interesuje Cię akustyka i tematyka związana z szeroko rozumianym dźwiękiem? Masz dobry słuch, a w szkole średniej lubiłeś fizykę? Być może studia na kierunku akustyka będą dla Ciebie interesującą propozycją! Sprawdź już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą w tym zakresie!

więcej

Uczelnie z MISH w Warszawie

Uczelnie z MISH w Warszawie

Masz szerokie zainteresowania humanistyczne? Trudno Ci się zdecydować na konkretny kierunek studiów? Być może zainteresuje Cię oferta Indywidualne Studiów Międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, które powszechnie znane są jako MISH? Sprawdź, które uczelnie w Warszawie prowadzą takie studia!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Jeśli interesuje Cię tematyka dyplomacji europejskiej, rozważ podjęcie studiów na kierunku, który jest jej poświęcony. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja i które uczelnie we Wrocławiu prowadzą takie studia!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Prawo i kierunki pokrewne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pomorska w Słupsku

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

Bydgoska Szkoła Wyższa

Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Praca socjalna

Praca socjalna

Propozycja dla tych, którzy czują, że chcieliby dać światu coś od siebie. A nawet jeżeli nie cały świat skorzysta na wiedzy przyszłego przedstawiciela pomocy społecznej, to na pewno lokalne środowisko, które z pewnością ...

Sinologia (filologia chińska)

Sinologia (filologia chińska)

Chiny to w tej chwili zdecydowanie najpotężniejsza gospodarka świata. Liczne firmy i przedsiębiorstwa z Państwa Środka coraz agresywniej inwestują w Azji, Europie i obu Amerykach, a ekspansja gospodarcza pociąga za sobą za ...

Biotechnologia

Biotechnologia

Młodość, świeży i zdrowy wygląd, świetna kondycja. Oto, do czego dąży dziś większość z nas. W dobie daleko rozwiniętej medycyny oraz zaawansowanych technologii, łatwiej jest ten cel osiągnąć. Dlatego specjalista w tej dziedzinie ...

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Obecnie tematem numer 1 na świecie jest środowisko naturalne i jego ochrona. Tym, którzy nadal zastanawiają się nad wyborem studiów, przedstawiamy, jeden z najbardziej obiecujących kierunków. Ochrona środowiska.

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

Zastanawiasz się nad Tym jaką ścieżkę kariery wybrać? W czym sprawdzisz się najlepiej? Co przyniesie Ci najwięcej satysfakcji, a przy okazji pozwoli na godny zarobek? Z pewnością. W końcu, nie bez powodu czytasz ten artyku ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

W niepewnych czasach, kiedy ludzie konsultują większość życiowych wyborów ze specjalistami w przeróżnych dziedzinach, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu… zostać jednym z takich specjalistów. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego mogą w tym bardzo pomóc.

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aby poszerzyć swoje kwalifikacje i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, warto ...

więcej

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych podnoszą kwalifikacje osób aplikujących ...

więcej

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina szczególnie przydatna tym, którzy na co dzień trudnią ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czego boimy się w pracy?

Czego boimy się w pracy?

Praca na każdym stanowisku, niezależnie od tego czy ją lubimy, wi ...

więcej

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech to szansa na solidne wykształcenie, cenione na ...

więcej

Jezyk holenderski - CNaVT

Jezyk holenderski - CNaVT

Certyfikat z języka holenderskiego to przysłowiowy As w rękawie. Zn ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy