Kierunki Studiów - Pedagogika

Kierunki Studiów - Pedagogika

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

Kierunki studiów Studia I i II stopnia - artykuły

Pedagogika

Pedagogika

Fot. www.freedigitalphotos.net

Dyplom z pedagogiki utożsamiany jest najczęściej z możliwością pracy w przedszkolu lub szkole – pracy, o którą, jak wiadomo, nie jest łatwo. Pedagogika to jednak studia niedocenione – pedagodzy mają spory potencjał i niemałe pole do popisu. Przekonaj się!

Pedagogika kojarzy się przede wszystkim z... dziećmi. Jest to trop słuszny o tyle, że absolwenci pedagogiki pracują między innymi właśnie z najmłodszymi – w przedszkolach lub szkołach. Pedagogika jest jednak dyscypliną zorientowaną na edukację człowieka, jego wychowanie i kształcenie, niezależnie od wieku, w jakim się on znajduje. Nie należy zatem postrzegać pedagogiki przez pryzmat krzywdzącego nieraz stereotypu – warto dać jej szansę.

Pedagogika – więcej niż myślisz!Pedagogika, czyli ars educandi (z łac. sztuka wychowania), wzięła swój początek od Platona. Polska nazwa tej nauki wywodzi się zresztą od greckiego słowa paidagogos, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „prowadzący dziecko”. Początkowo termin pedagogika obejmował swoim zakresem opiekę i wychowanie, a następnie nauczanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży. Obecnie pole zainteresowań pedagogiki jest o wiele szersze – obejmuje nie tylko wspomniane już obszary, ale także andragogikę, czyli kształcenie dorosłych.

Co ważne, pedagogika jest nauką interdyscyplinarną, która korzysta nie tylko z tradycji humanistycznej, ale i z nauk medycznych oraz ekonomicznych. Dzięki temu z powodzeniem podejmuje nowe zagadnienia, takie jak wychowawcze oddziaływanie instytucji wychowania pozaszkolnego, przede wszystkim mass mediów, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów itp.) i samej kultury oraz instytucji religijnych.

Jakie cechy powinien posiadać pedagog?Pedagog to osoba, której praca polega przede wszystkim na kontaktach z ludźmi – zanim podejmiesz studia pedagogiczne, zastanów się, czy posiadasz cechy niezbędne w tym zawodzie, a więc otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Musisz także pamiętać, że Twoja praca będzie wymagała akceptacji poglądów rozmówcy, nieraz skrajnie różnych od Twoich, oraz tolerancji, a także umiejętności panowania nad stresem i własnymi emocjami. Powinieneś być również sprawnym obserwatorem, umiejętnie kojarzącym fakty i potrafiącym wyciągać wnioski.

Organizacja studiów, specjalizacjeStudia pedagogiczne dostępne są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym) – na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Kierunek ten oferują uczelnie publiczne oraz prywatne. Student może zazwyczaj wybrać specjalizację studiów już na I roku studiów, nie będzie to jednak wybór prosty, ponieważ możliwości jest wiele. Oto przykładowe specjalizacje na kierunku pedagogika:

- resocjalizacja;
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
- glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane;
- logopedia;
- edukacja artystyczna w zakresie muzyki/sztuk plastycznych;
- pedagogika specjalna;
- pedagogika opiekuńcza;
- terapia zajęciowa;
- doradztwo zawodowe i personalne;
- pedagogika zdrowia;
- pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa;
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
- andragogika;
- edukacja dorosłych i gerontologia.

Program studiówNie tylko specjalizacje w ramach studiów na kierunku pedagogika, ale również sam program studiów jest niezwykle urozmaicony. Oczywiście część przedmiotów uzasadniona jest wybraną przez studenta specjalizacją, jednak bez względu na to, jaką specjalizację student wybierze, będzie musiał zaliczyć przedmioty obligatoryjne. Są to następujące przedmioty:

- filozofia;
- etyka;
- antropologia kulturowa;
- dydaktyka ogólna;
- socjologia edukacji;
- historia wychowania;
- teorie środowisk wychowawczych;
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
- psychologia społeczna;
- psychologia osobowości;
- psychologia rozwoju człowieka;
- problemy współczesnej kultury i edukacji;
- metodologia badań pedagogicznych;
- edukacja ekologiczna;
- edukacja zdrowotna.

Gdzie pedagog znajdzie pracę?Z uwagi na fakt, że pedagogika to studia, które wyposażają absolwentów w wiedzę na temat wychowywania i kształcenia człowieka przez całe jego życie, pedagodzy są zatrudniani między innymi jako: nauczyciele; specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych; pracownicy administracji oświatowej oraz urzędów pracy; pracownicy domów pomocy społecznej; pracownicy fundacji lub stowarzyszeń edukacyjnych; szkoleniowcy / specjaliści do spraw szkoleń; specjaliści do spraw personalnych; pedagodzy w zakładach karnych, policji lub wojsku; kuratorzy społeczni i sądowi; eksperci w poradniach rodzinnych.

Na perspektywy zawodowe dodatkowo wpływa fakt, że pedagodzy – jako specjaliści „od edukacji” – sami „skazani” są niejako na ciągły rozwój. Niezależenie od dziedziny, w jakiej się wyspecjalizują lub podejmą pracę, mogą nadal się dokształcać, nie tylko zwiększając szanse na zatrudnienie, ale i wyprzedzając potrzeby rynku pracy.

Rekrutacja, progi punktoweRekrutacja na studia I stopnia na kierunku pedagogika przebiega na podstawie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych. Dla przykładu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2013/2014 weźmie pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot do wyboru (WOS, historia, geografia, matematyka, biologia). Z kolei Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zakwalifikuje na studia tych kandydatów, którym najlepiej pójdą matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz trzeciego przedmiotu (do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS albo wiedza o tańcu).

Kandydaci na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będą mogli wybrać trzy przedmioty (do wyboru: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS) – wyniki z egzaminów z wybranych przedmiotów będą odpowiednio przeliczone i na podstawie uzyskanej w ten sposób ilości punktów kandydaci będą przyjmowani na studia.

W roku akdemickim 2012/2013 progi punktowe przybrały następujące wartości:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 56 punktów;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 46,8 punktu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 180 punktów
spec. pedagogika opiekuńcza - 98 punktów.

Kandydaci na studia II stopnia na większości uczelni publicznych i prywatnych przejdą rekrutację na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia.


Red. Barbara Stachnik

Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

zdjecie
KUL – tradycja i nowoczesność

W 1918 r. w jej powstanie wniósł swój wkład sam marszałek Piłsudski. Uniwersytet służąc już prawie sto lat zgodnie ze swą dewizą „Deo et Patriae” – Bogu i Ojczyźnie zapisał się trwale w historii Polski. Jest znany w Europie i poza nią, choćby wśród Polonii na wszystkich kontynentach. W czasach socjalistycznych KUL był jedyną prywatną uczelnią „od Łaby po Władywostok” – wyspą wolności myślenia i wiary w morzu marksizmu. To tu wykładało i studiowało wielu wybitnych Polaków. KUL to znana na całym świecie Lubelska Szkoła Filozoficzna; jego Profesor, który został papieżem – dziś św. Jan Paweł; europejski poziom wielu kierunków na czele (...)

więcej

Data publikacji: 07.03.2016

Studia kierunki

Uczelnie z nawigacją w Szczecinie

Uczelnie z nawigacją w Szczecinie

Rozważasz studia na kierunku nawigacja? Sprawdź, które uczelnie w Szczecinie oferują taki kierunek kandydatom i dowiedz się, jak przebiega rekrutacja! Takie i inne informacje znajdziesz w naszym artykule!

więcej

Uczelnie z teologią w Poznaniu

Uczelnie z teologią w Poznaniu

Jeśli rozważasz studia teologiczne, sprawdź koniecznie, które uczelnie w Poznaniu prowadzą taki kierunek. Przygotowaliśmy dla Ciebie tę informację, ale nie tylko - także zasady rekrutacji na studia teologiczne!

więcej

Uczelnie z astronomią w Toruniu

Uczelnie z astronomią w Toruniu

Jeśli wybierasz się na studia astronomiczne, wybierz miasto Kopernika! Już dziś sprawdź, które uczelnie w Toruniu prowadzą taki kierunek i w jaki sposób pomyślnie przejść rekrutację!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Pedagogika i kierunki pokrewne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bydgoska Szkoła Wyższa

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla ...

Teologia

Teologia

Rozważasz podjęcie studiów na „teologii”? Dowiedz się jak przebiega nauka na tym kierunku i co Cię czeka po studiach – czy tylko posada katechety?

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to kierunek interdyscyplinarny – na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych. Jest to również, ze względu na aktualność omawianej podczas studiów tematyki, kierunek przyszłościowy. Dlaczego? Przeczytaj! ...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Marzysz o tym, by pracować w handlu zagranicznym? – Chcesz pewnie podjąć studia, które przygotują Cię do realizacji tego marzenia. Doskonałą decyzją okaże się wybór odpowiedniej, perspektywicznej specjalności.

Rolnictwo

Rolnictwo

Modernizacja rolnictwa i jego stały rozwój wymagają, aby osoby, które chcą się nim zawodowo trudnić, posiadały rozbudowane kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę. Właśnie dlatego wiele z nich wybiera studia rolnicze I i II stop ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Chcesz podnieść swoje zawodowe kompetencje? Zdobyć aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, która pozwoli Ci podjąć interesującą, dobrze płatną pracę? A może zamierzasz ubiegać się o certyfikat księgowego? Te studia są dla Ciebie!

więcej

Menedżer jakości

Menedżer jakości

Swoją przyszłość zawodową wiążesz z zarządzaniem jakością? Obecne stanowisko pracy ...

więcej

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych to ciekawa ...

więcej

Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej

Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej

Studia podyplomowe na kierunku „organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej” ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak zrobić dobre wrażenie w czasie rozmowy telefonicznej z rekruterem?

Jak zrobić dobre wrażenie w czasie rozmowy telefonicznej z rekruterem?

Oczekując na rozmowę rekrutacyjną i znając dokładny termin jej prze ...

więcej

Studia w Hiszpanii

Studia w Hiszpanii

Studiując w Hiszpanii, poznajesz nie tylko bogatą kulturę tego kr ...

więcej

Język portugalski - DAPLE

Język portugalski - DAPLE

DALPE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira)to certyfikat, kt ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy