Kierunki Studiów - Pedagogika

Kierunki Studiów - Pedagogika

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

Pedagogika

Pedagogika

Fot. www.freedigitalphotos.net

Dyplom z pedagogiki utożsamiany jest najczęściej z możliwością pracy w przedszkolu lub szkole – pracy, o którą, jak wiadomo, nie jest łatwo. Pedagogika to jednak studia niedocenione – pedagodzy mają spory potencjał i niemałe pole do popisu. Przekonaj się!

Pedagogika kojarzy się przede wszystkim z... dziećmi. Jest to trop słuszny o tyle, że absolwenci pedagogiki pracują między innymi właśnie z najmłodszymi – w przedszkolach lub szkołach. Pedagogika jest jednak dyscypliną zorientowaną na edukację człowieka, jego wychowanie i kształcenie, niezależnie od wieku, w jakim się on znajduje. Nie należy zatem postrzegać pedagogiki przez pryzmat krzywdzącego nieraz stereotypu – warto dać jej szansę.

Pedagogika – więcej niż myślisz!Pedagogika, czyli ars educandi (z łac. sztuka wychowania), wzięła swój początek od Platona. Polska nazwa tej nauki wywodzi się zresztą od greckiego słowa paidagogos, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „prowadzący dziecko”. Początkowo termin pedagogika obejmował swoim zakresem opiekę i wychowanie, a następnie nauczanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży. Obecnie pole zainteresowań pedagogiki jest o wiele szersze – obejmuje nie tylko wspomniane już obszary, ale także andragogikę, czyli kształcenie dorosłych.

Co ważne, pedagogika jest nauką interdyscyplinarną, która korzysta nie tylko z tradycji humanistycznej, ale i z nauk medycznych oraz ekonomicznych. Dzięki temu z powodzeniem podejmuje nowe zagadnienia, takie jak wychowawcze oddziaływanie instytucji wychowania pozaszkolnego, przede wszystkim mass mediów, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów itp.) i samej kultury oraz instytucji religijnych.

Jakie cechy powinien posiadać pedagog?Pedagog to osoba, której praca polega przede wszystkim na kontaktach z ludźmi – zanim podejmiesz studia pedagogiczne, zastanów się, czy posiadasz cechy niezbędne w tym zawodzie, a więc otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Musisz także pamiętać, że Twoja praca będzie wymagała akceptacji poglądów rozmówcy, nieraz skrajnie różnych od Twoich, oraz tolerancji, a także umiejętności panowania nad stresem i własnymi emocjami. Powinieneś być również sprawnym obserwatorem, umiejętnie kojarzącym fakty i potrafiącym wyciągać wnioski.

Organizacja studiów, specjalizacjeStudia pedagogiczne dostępne są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym) – na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Kierunek ten oferują uczelnie publiczne oraz prywatne. Student może zazwyczaj wybrać specjalizację studiów już na I roku studiów, nie będzie to jednak wybór prosty, ponieważ możliwości jest wiele. Oto przykładowe specjalizacje na kierunku pedagogika:

- resocjalizacja;
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
- glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane;
- logopedia;
- edukacja artystyczna w zakresie muzyki/sztuk plastycznych;
- pedagogika specjalna;
- pedagogika opiekuńcza;
- terapia zajęciowa;
- doradztwo zawodowe i personalne;
- pedagogika zdrowia;
- pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa;
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
- andragogika;
- edukacja dorosłych i gerontologia.

Program studiówNie tylko specjalizacje w ramach studiów na kierunku pedagogika, ale również sam program studiów jest niezwykle urozmaicony. Oczywiście część przedmiotów uzasadniona jest wybraną przez studenta specjalizacją, jednak bez względu na to, jaką specjalizację student wybierze, będzie musiał zaliczyć przedmioty obligatoryjne. Są to następujące przedmioty:

- filozofia;
- etyka;
- antropologia kulturowa;
- dydaktyka ogólna;
- socjologia edukacji;
- historia wychowania;
- teorie środowisk wychowawczych;
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
- psychologia społeczna;
- psychologia osobowości;
- psychologia rozwoju człowieka;
- problemy współczesnej kultury i edukacji;
- metodologia badań pedagogicznych;
- edukacja ekologiczna;
- edukacja zdrowotna.

Gdzie pedagog znajdzie pracę?Z uwagi na fakt, że pedagogika to studia, które wyposażają absolwentów w wiedzę na temat wychowywania i kształcenia człowieka przez całe jego życie, pedagodzy są zatrudniani między innymi jako: nauczyciele; specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych; pracownicy administracji oświatowej oraz urzędów pracy; pracownicy domów pomocy społecznej; pracownicy fundacji lub stowarzyszeń edukacyjnych; szkoleniowcy / specjaliści do spraw szkoleń; specjaliści do spraw personalnych; pedagodzy w zakładach karnych, policji lub wojsku; kuratorzy społeczni i sądowi; eksperci w poradniach rodzinnych.

Na perspektywy zawodowe dodatkowo wpływa fakt, że pedagodzy – jako specjaliści „od edukacji” – sami „skazani” są niejako na ciągły rozwój. Niezależenie od dziedziny, w jakiej się wyspecjalizują lub podejmą pracę, mogą nadal się dokształcać, nie tylko zwiększając szanse na zatrudnienie, ale i wyprzedzając potrzeby rynku pracy.

Rekrutacja, progi punktoweRekrutacja na studia I stopnia na kierunku pedagogika przebiega na podstawie wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych. Dla przykładu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2013/2014 weźmie pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot do wyboru (WOS, historia, geografia, matematyka, biologia). Z kolei Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zakwalifikuje na studia tych kandydatów, którym najlepiej pójdą matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz trzeciego przedmiotu (do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS albo wiedza o tańcu).

Kandydaci na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będą mogli wybrać trzy przedmioty (do wyboru: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS) – wyniki z egzaminów z wybranych przedmiotów będą odpowiednio przeliczone i na podstawie uzyskanej w ten sposób ilości punktów kandydaci będą przyjmowani na studia.

W roku akdemickim 2012/2013 progi punktowe przybrały następujące wartości:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 56 punktów;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 46,8 punktu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 180 punktów
spec. pedagogika opiekuńcza - 98 punktów.

Kandydaci na studia II stopnia na większości uczelni publicznych i prywatnych przejdą rekrutację na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia.


Red. Barbara Stachnik

Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

zdjecie
KUL – tradycja i nowoczesność

W 1918 r. w jej powstanie wniósł swój wkład sam marszałek Piłsudski. Uniwersytet służąc już prawie sto lat zgodnie ze swą dewizą „Deo et Patriae” – Bogu i Ojczyźnie zapisał się trwale w historii Polski. Jest znany w Europie i poza nią, choćby wśród Polonii na wszystkich kontynentach. W czasach socjalistycznych KUL był jedyną prywatną uczelnią „od Łaby po Władywostok” – wyspą wolności myślenia i wiary w morzu marksizmu. To tu wykładało i studiowało wielu wybitnych Polaków. KUL to znana na całym świecie Lubelska Szkoła Filozoficzna; jego Profesor, który został papieżem – dziś św. Jan Paweł; europejski poziom wielu kierunków na czele (...)

więcej

Data publikacji: 07.03.2016

Studia kierunki

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Interesuje Cię akustyka i tematyka związana z szeroko rozumianym dźwiękiem? Masz dobry słuch, a w szkole średniej lubiłeś fizykę? Być może studia na kierunku akustyka będą dla Ciebie interesującą propozycją! Sprawdź już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą w tym zakresie!

więcej

Uczelnie z MISH w Warszawie

Uczelnie z MISH w Warszawie

Masz szerokie zainteresowania humanistyczne? Trudno Ci się zdecydować na konkretny kierunek studiów? Być może zainteresuje Cię oferta Indywidualne Studiów Międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, które powszechnie znane są jako MISH? Sprawdź, które uczelnie w Warszawie prowadzą takie studia!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Jeśli interesuje Cię tematyka dyplomacji europejskiej, rozważ podjęcie studiów na kierunku, który jest jej poświęcony. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja i które uczelnie we Wrocławiu prowadzą takie studia!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Pedagogika i kierunki pokrewne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pomorska w Słupsku

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

Bydgoska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Gdańska Szkoła Wyższa

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Praca socjalna

Praca socjalna

Propozycja dla tych, którzy czują, że chcieliby dać światu coś od siebie. A nawet jeżeli nie cały świat skorzysta na wiedzy przyszłego przedstawiciela pomocy społecznej, to na pewno lokalne środowisko, które z pewnością ...

Sinologia (filologia chińska)

Sinologia (filologia chińska)

Chiny to w tej chwili zdecydowanie najpotężniejsza gospodarka świata. Liczne firmy i przedsiębiorstwa z Państwa Środka coraz agresywniej inwestują w Azji, Europie i obu Amerykach, a ekspansja gospodarcza pociąga za sobą za ...

Biotechnologia

Biotechnologia

Młodość, świeży i zdrowy wygląd, świetna kondycja. Oto, do czego dąży dziś większość z nas. W dobie daleko rozwiniętej medycyny oraz zaawansowanych technologii, łatwiej jest ten cel osiągnąć. Dlatego specjalista w tej dziedzinie ...

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Obecnie tematem numer 1 na świecie jest środowisko naturalne i jego ochrona. Tym, którzy nadal zastanawiają się nad wyborem studiów, przedstawiamy, jeden z najbardziej obiecujących kierunków. Ochrona środowiska.

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

Zastanawiasz się nad Tym jaką ścieżkę kariery wybrać? W czym sprawdzisz się najlepiej? Co przyniesie Ci najwięcej satysfakcji, a przy okazji pozwoli na godny zarobek? Z pewnością. W końcu, nie bez powodu czytasz ten artyku ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

W niepewnych czasach, kiedy ludzie konsultują większość życiowych wyborów ze specjalistami w przeróżnych dziedzinach, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu… zostać jednym z takich specjalistów. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego mogą w tym bardzo pomóc.

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aby poszerzyć swoje kwalifikacje i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, warto ...

więcej

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych podnoszą kwalifikacje osób aplikujących ...

więcej

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina szczególnie przydatna tym, którzy na co dzień trudnią ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czego boimy się w pracy?

Czego boimy się w pracy?

Praca na każdym stanowisku, niezależnie od tego czy ją lubimy, wi ...

więcej

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech to szansa na solidne wykształcenie, cenione na ...

więcej

Jezyk holenderski - CNaVT

Jezyk holenderski - CNaVT

Certyfikat z języka holenderskiego to przysłowiowy As w rękawie. Zn ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy