Kierunki Studiów - Kulturoznawstwo

Kierunki Studiów - Kulturoznawstwo

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

Kierunki studiów Studia I i II stopnia - artykuły

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

For. www.freedigitalphotos.net

Kulturoznawstwo to kierunek dla ludzi aktywnie zainteresowanych kulturą i jej przejawami. Ciekawość świata i głód wiedzy w zestawieniu z urozmaiconym, interesującym programem studiów zaowocuje solidnym humanistycznym wykształceniem.

Mianem „kulturoznawstwo” określa się zwyczajowo albo teoretyczną (najczęściej filozoficzną) refleksję o kulturze, albo interdyscyplinarne studia humanistyczne skoncentrowane na rozmaitych formach kultury zarówno – tak zwanej – wysokiej, jak i masowej czy popularnej. Kulturoznawstwo, jako kierunek studiów, wykorzystuje dorobek wielu dyscyplin, co znajduje odzwierciedlenie w urozmaiconym programie nauczania. Standardy kształcenia na tym kierunku jasno określają kwalifikacje absolwenta – obejmują one między innymi podstawową wiedzę na temat zagadnień społecznych, ale także prawnych czy ekonomicznych oraz – przede wszystkim – umiejętność analizy przejawów kultury tak w skali regionalnej, jak i globalnej; tak w skali lokalnej, jak i w państwowej.

Dla kogo te studia?Dobry kulturoznawca powinien być zatem ciekawy świata i otwarty. Bez wątpienia powinien również orientować się po trosze w bieżących wydarzeniach kulturalnych, interesować się – chociażby ogólnie – wieloma obszarami kultury. Mitem jest jednak, że w kręgu zainteresowań kulturoznawcy znajdują się jedynie przejawy kultury wysokiej. Równie wartościowe okaże się także zainteresowanie współczesną sztuką audiowizualną, komiksem czy współczesną sztuką . Ważne jest jednak, aby pasji studenta towarzyszyła wspomniana już refleksja kulturoznawcza. Czego jeszcze oczekuje się od kandydatów na studia kulturoznawcze? Oprócz humanistycznego zacięcia oraz zainteresowania szeroko rozumianą kulturą także gotowości do samodzielnej pracy i komunikatywności.

Organizacja studiów, specjalnościKulturoznawstwo studiować można w trybie stacjonarnym, a więc dziennie, oraz w trybie niestacjonarnym, a więc zaocznie lub wieczorowo. Studia prowadzone są dwustopniowo: na I (licencjackim) oraz na II (magisterskim) stopniu. Studenci mają możliwość wyboru specjalności – najczęściej już podczas rekrutacji na studia.

Oto przykładowe specjalności oferowane studentom:
- zarządzanie kulturą i mediami;
- nowe media i komunikacja międzykulturowa;
- kultura nowych mediów;
- kultura popularna;
- komunikacja wizualna i projektowanie graficzne;
- komunikacja i media;
- produkcja i realizacja muzyki;
- medialno-aktorska;
- globalizacja, lokalność, rynek;
- krytyka artystyczna;
- kultura i wizerunek regionu;
- performance – sztuka rozwoju;
- społeczne obrazy przeszłości;
- antropologiczno-socjologiczna;
- teatrologia i filmoznawstwo;
- judaistyka;
- antropologiczno-folklorystyczna;
- porównawcze studia cywilizacji;
- rosjoznawstwo/ukrainoznawstwo itp.
i inne.

Studenci mogą zatem specjalizować się z rozmaitych obszarów kultury, dopasowując w ten sposób program studiów do swoich zainteresowań oraz planów na zawodową przyszłość. Ukończenie danej specjalności w pewnym sensie predestynuje także do pracy w określonym „sektorze” kultury, nie powinno jednak w żadnym wypadku ograniczać zainteresowań studenta. Decydując się na studia na kierunku kulturoznawstwo, a szczególnie wybierając specjalizację, warto zatem sprecyzować swoje zainteresowania i w ten sposób wyznaczyć poniekąd swoją zawodową ścieżkę.

Program studiówProgram studiów obejmuje przedmioty podstawowe oraz kierunkowe. W ramach przedmiotów podstawowych studenci studiów I stopnia poznają spojrzenie na kulturę z perspektywy różnych dyscyplin naukowych (wiedza o komunikacji, aksjologia, semiologia, socjologia kultury) oraz filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa (historia filozofii, filozofia współczesnej humanistyki, metodologia badań kulturoznawczych), a także zdobędą wiedzę o sztuce, literaturze, teatrze, filmie i nowych mediach.

Przedmioty kierunkowe obejmują treści kształcenia w zakresie teoretycznych podstaw wiedzy o kulturze (na przykład: historia kultury i cywilizacji, historia myśli o kulturze), cech współczesnej kultury audiowizualnej oraz instytucji kultury i zarządzania nimi. Studenci studiów II stopnia – w ramach treści podstawowych – zgłębią meandry filozofii kultury i estetyki oraz – w ramach treści kierunkowych – antropologii i metod badań kulturoznawczych. Ponadto obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia są praktyki studenckie.

Perspektywy zawodoweWybierając studia na kierunku kulturoznawstwo, warto pamiętać, że nie są to studia zawodowe (a więc nie przygotowują do pełnienia profesji kulturoznawcy, bo tę trudno nawet zdefiniować). Mimo to kompetencje zdobyte podczas studiów – między innymi ogólna wiedza o przejawach kultury, czy humanistyczna sprawność intelektualna – przydadzą się z pewnością na rynku pracy. Absolwenci kulturoznawstwa znajdą zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury (w sektorze państwowym, prywatnym czy NGO), ale i w instytucjach artystycznych, jednostkach naukowo-badawczych, w szeroko pojętych mediach (tradycyjnych, jak również internetowych), instytucjach edukacyjnych oraz upowszechniających kulturę, agencjach reklamowych i marketingowych. Ci absolwenci, którzy zdobędą także przygotowanie nauczycielskie, mogą również pracować jako nauczyciele wiedzy o kulturze.

RekrutacjaRekrutacja na kulturoznawstwo różni się na poszczególnych uczelniach, a także w zależności od oferowanych specjalności. Podstawą rekrutacji na studia I stopnia są jednak wyniki egzaminów maturalnych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, historii czy filozofii. Brane są pod uwagę również wyniki egzaminów z języków obcych nowożytnych. Studia II stopnia przeznaczone są z reguły dla absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje zazwyczaj konkurs dyplomów (liczy się między innymi średnia uzyskaną podczas studiów I stopnia).

Studia na kierunku kulturoznawstwo to z pewnością dobry wybór – pod warunkiem, że jest on dyktowany prawdziwą ciekawością świata. Aktywna postawa studencka, pasja i chęć zgłębiania wiedzy nie tylko zaowocuje dyplomem, ale i przygotuje do pracy w zawodach wymagających otwartości umysłu, gwarantując jednocześnie solidne humanistyczne podstawy – tak pożądane przez pracodawców w wielu branżach.

Red. B. StachnikData publikacji: 06.06.2016

Studia kierunki

Uczelnie w Poznaniu z kierunkiem malarstwo

Uczelnie w Poznaniu z kierunkiem malarstwo

Marzysz o studiach artystycznych z zakresu malarstwa? Dowiedz się już teraz, które uczelnie w Poznaniu posiadają w swojej ofercie taki kierunek studiów i sprawdź, jak wygląda rekrutacja!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Planujesz studia wojskowe na elitarnym kierunku dowodzenie? Czy wiesz, które uczelnie we Wrocławiu oferują taką ścieżkę edukacji? Mamy dla Ciebie tę informację!

więcej

Uczelnie z edytorstwem w Lublinie

Uczelnie z edytorstwem w Lublinie

Jeśli myślisz o studiach edytorskich, już dzisiaj sprawdź, które uczelnie w Lublinie mają ten kierunek w swojej ofercie i jak przebiega rekrutacja! Te i inne informacje przygotowała dla Ciebie nasza redakcja!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Kulturoznawstwo i kierunki pokrewne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski Uniwersytet Wirtualny

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Iberystyka

Iberystyka

Przyszli studenci wybierają ten kierunek z wielu powodów. Jednych urzeka gorący temperament mieszkańców Półwyspu, inni pragną poznać kulturę ojczyzny Pablo Picasso, Pedro Almodovara, Penelope Cruz czy Fernando Torresa, jeszcze i ...

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza to kierunek stworzony w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy. Jesteś zainteresowany innowacyjnym programem studiów i pewnymi perspektywami zawodowymi? Dowiedz się więcej!

Biofizyka

Biofizyka

Szukasz kierunku studiów z pogranicza fizyki i biologii, który „jest skazany” na intensywny rozwój? Interesujesz się nowinkami ze świata nauki? Studiuj biofizykę!

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

„Psychologia w biznesie” to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego punktem wyjściowym jest przekonanie, że wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w biznesie – i to jako najważniejszy składnik sukcesu przedsiębio ...

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Design Managment - zarządznie designem

Design Managment - zarządznie designem

Marketing, zarządzanie to dziś jedne z najbardziej obleganych kierunków. Strategia każdej firmy opiera się na tych dwóch dziedzinach. Stworzenie odpowiedniego produktu, wykreowanie go i sprzedaż to nie lada sztuka. Oto studia, które pokazują, jak to zrobić najlepiej.

więcej

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa

Kariera w polityce to marzenie wielu młodych, zaangażowanych społecznie ludzi. ...

więcej

Grafika  komputerowa

Grafika komputerowa

Już od jakiegoś czasu mówi się, że światem rządzi reklama i internet. Dopóki będzie ...

więcej

Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz

Kierunek równie przyjemny co wymagający. Uczy praktycznych umiejętności i uzupełnia ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego

Jak wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego

Nawet najbardziej skrupulatne plany kariery zawodowej mogą zostać z ...

więcej

Studia we Francji

Studia we Francji

Studia we Francji wiążą się z mnóstwem... atrakcji! Nie bez powododu prze ...

więcej

Język niemiecki – Goethe-Zertifikat C1

Język niemiecki – Goethe-Zertifikat C1

Sprichst du Deutsch? Jeśli tak, to zadbaj o to, aby znajomość języka odp ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy