Kierunki Studiów - Inżynieria środowiska

Kierunki Studiów - Inżynieria środowiska

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

Kierunki studiów Studia I i II stopnia - artykuły

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Fot.: http://www.freedigitalphotos.net

Inżynieria środowiska to kierunek interdyscyplinarny – na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych. Jest to również, ze względu na aktualność omawianej podczas studiów tematyki, kierunek przyszłościowy. Dlaczego? Przeczytaj!

Inżynierię środowiska zalicza się do dyscyplin nauk technicznych. Swoim zakresem obejmuje ona przedsięwzięcia inżynierskie, które mają na celu zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi lub przywrócenie tej równowagi, zachwianej wskutek dewastacji środowiska. Równie istotnym aspektem inżynierii środowiska jest dążenie do zachowania możliwości środowiska do samooczyszczania i samoregeneracji. Przedmiotem inżynierii środowiska jest zatem, mówiąc krótko, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, na którą oddziałują działania człowieka, takie jak przemysł, rolnictwo czy urbanizacja. Zajmuje się tym, w jaki sposób ograniczać negatywne skutki tych działań, wykorzystując ku temu najnowsze osiągnięcia techniczne, i jak realizować założenia zrównoważonego rozwoju.

Predyspozycje kandydataKandydat na studia na kierunku „inżynieria środowiska” powinien wykazywać się wyobraźnią oraz zdolnością twórczego myślenia – są to podstawowe cechy inżyniera inżynierii środowiska, dzięki którym będzie potrafił wykorzystywać w swojej pracy najbardziej odpowiednie, nierzadko innowacyjne, rozwiązania. Kompetencją kandydata powinno być także logiczne myślenie i inżynierskie zacięcie – przydatne (nie tylko podczas studiów, ale również – a może przede wszystkim – w przyszłej pracy) okażą się precyzja i odpowiedzialność. Ponieważ obowiązki zawodowe realizowane są często w ramach projektów, cenną umiejętnością okaże się łatwość pracy w grupie oraz efektywna organizacja pracy własnej. Na kolejnych szczeblach zawodowej kariery na wagę złota będzie umiejętność kierowania zespołem i rozdzielania zadań.

Organizacja studiów, specjalnościInżynierię środowiska studiować można zarówno na studiach inżynierskich, jak i magisterskich. Studia I stopnia trwać będą nie krócej niż 7 semestrów, zaś studia II stopnia – nie krócej niż 3 semestry. Studia podjąć można w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studenci mają możliwość wyboru specjalności, która może ukierunkować przyszłą karierę zawodową – warto więc z rozmysłem podjąć decyzję o jej wyborze. Specjalność wybiera się na określonym etapie edukacji – w przypadku studiów na kierunku „inżynieria środowiska” wybór specjalności możliwy jest niekiedy dopiero na studiach II stopnia (planując edukację, warto sprawdzić w programie studiów prowadzonych przez daną uczelnię, na którym roku można wybrać specjalność i jakie specjalności oferuje).

Oto przykładowe specjalności:
- geoinżynieria środowiska;
- inżynieria sanitarna;
- technika sanitarna;
- kształtowanie środowiska;
- ochrona i kształtowanie zasobów wodnych;
- inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej;
- uzdatnianie wód i utylizacja ścieków i odpadów;
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii;
- ogrzewanie, wentylacja i ochrona atmosfery;
- monitoring środowiska;
- systemowe zarządzanie środowiskiem;
- inżynieria zrównoważonego rozwoju;
- rewitalizacja terenów przemysłowych;
- zagospodarowanie surowców i odpadów
i inne.

Program studiówProgramy studiów oferowanych kandydatom przez poszczególne uczelnie bazują na ramowych treściach kształcenia omówionych w ministerialnych standardach kształcenia. Czytamy w nich, że zarówno na studiach I stopnia, jak i na studiach II stopnia, realizowane będą zajęcia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych.

Na studiach I stopnia będą to – jeśli idzie o treści podstawowe – matematyka; fizyka; chemia; biologia i ekologia; ochrona środowiska; rysunek techniczny i geometria wykreślna; informatyczne podstawy projektowania; termodynamika techniczna; mechanika płynów; materiałoznawstwo; mechanika i wytrzymałość materiałów; budownictwo; hydrologia i nauki o Ziemi oraz – jeśli idzie o treści kierunkowe – ochrona powietrza; gospodarka wodna i ochrona wód; technologia wody i ścieków; sieci i instalacje sanitarne; gospodarka odpadami; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; gleboznawstwo i rekultywacja; mechanika gruntów i geotechnika; melioracja; ochrona przed hałasem i wibracjami; systemy informacji przestrzennej.

Na studiach II stopnia będą to z kolei – jeśli idzie o treści podstawowe – statystka; chemia środowiska; planowanie przestrzenne; niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich; zarządzanie środowiskiem oraz – jeśli idzie o treści kierunkowe – monitoring środowiska; technologie proekologiczne; alternatywne źródła energii; automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych; technologia i organizacja robót instalacyjnych.


Perspektywy zawodoweW zależności od wybranej specjalności, absolwenci studiów na kierunku „inżynieria techniczna” są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:
- przedsiębiorstwach gospodarki sanitarnej i komunalnej;
- przedsiębiorstwach branżowych, które zajmują się produkcją i eksploatacją urządzeń inżynierii i ochrony środowiska;
- zakładach utylizacji i oczyszczania ścieków;
- biurach planowania przestrzennego i biurach projektowych;
- instytucjach państwowych, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Instytut Gospodarki Odpadami, które zajmują się ochroną środowiska i jego monitorowaniem;
- organach administracji rządowej i samorządowej
i innych.

Absolwenci mają także możliwość ciągłego rozwoju, zdobywania nowych kompetencji i uprawnień poprzez uczestnictwo w branżowych kursach i szkoleniach, a także studiach podyplomowych.

RekrutacjaChociaż zasady naboru na studia ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie, to można założyć, że przedmiotami, które brane będą pod uwagę przy ustalaniu list rankingowych będą matematyka, chemia, biologia i fizyka z astronomią.

Warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu (do wyboru matematyka, chemia, fizyka z astronomią), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na podstawie wyników z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (fizyka i astronomia lub matematyka), a Politechnika Wrocławska – na podstawie wyników z czterech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i fizyki z astronomią. Jak widać, proces rekrutacji różni się znacznie na poszczególnych uczelniach, dlatego warto zawczasu sprawdzić, jak przebiega na wybranej przez kandydata uczelni.

Red. B. Stachnik


Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

zdjecie
KUL – tradycja i nowoczesność

W 1918 r. w jej powstanie wniósł swój wkład sam marszałek Piłsudski. Uniwersytet służąc już prawie sto lat zgodnie ze swą dewizą „Deo et Patriae” – Bogu i Ojczyźnie zapisał się trwale w historii Polski. Jest znany w Europie i poza nią, choćby wśród Polonii na wszystkich kontynentach. W czasach socjalistycznych KUL był jedyną prywatną uczelnią „od Łaby po Władywostok” – wyspą wolności myślenia i wiary w morzu marksizmu. To tu wykładało i studiowało wielu wybitnych Polaków. KUL to znana na całym świecie Lubelska Szkoła Filozoficzna; jego Profesor, który został papieżem – dziś św. Jan Paweł; europejski poziom wielu kierunków na czele (...)

więcej

Data publikacji: 06.03.2017

Studia kierunki

Uczelnie w Poznaniu z kierunkiem malarstwo

Uczelnie w Poznaniu z kierunkiem malarstwo

Marzysz o studiach artystycznych z zakresu malarstwa? Dowiedz się już teraz, które uczelnie w Poznaniu posiadają w swojej ofercie taki kierunek studiów i sprawdź, jak wygląda rekrutacja!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Planujesz studia wojskowe na elitarnym kierunku dowodzenie? Czy wiesz, które uczelnie we Wrocławiu oferują taką ścieżkę edukacji? Mamy dla Ciebie tę informację!

więcej

Uczelnie z edytorstwem w Lublinie

Uczelnie z edytorstwem w Lublinie

Jeśli myślisz o studiach edytorskich, już dzisiaj sprawdź, które uczelnie w Lublinie mają ten kierunek w swojej ofercie i jak przebiega rekrutacja! Te i inne informacje przygotowała dla Ciebie nasza redakcja!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Inżynieria środowiska i kierunki pokrewne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Politechnika Łódzka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Iberystyka

Iberystyka

Przyszli studenci wybierają ten kierunek z wielu powodów. Jednych urzeka gorący temperament mieszkańców Półwyspu, inni pragną poznać kulturę ojczyzny Pablo Picasso, Pedro Almodovara, Penelope Cruz czy Fernando Torresa, jeszcze i ...

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza to kierunek stworzony w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy. Jesteś zainteresowany innowacyjnym programem studiów i pewnymi perspektywami zawodowymi? Dowiedz się więcej!

Biofizyka

Biofizyka

Szukasz kierunku studiów z pogranicza fizyki i biologii, który „jest skazany” na intensywny rozwój? Interesujesz się nowinkami ze świata nauki? Studiuj biofizykę!

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

„Psychologia w biznesie” to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego punktem wyjściowym jest przekonanie, że wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w biznesie – i to jako najważniejszy składnik sukcesu przedsiębio ...

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Design Managment - zarządznie designem

Design Managment - zarządznie designem

Marketing, zarządzanie to dziś jedne z najbardziej obleganych kierunków. Strategia każdej firmy opiera się na tych dwóch dziedzinach. Stworzenie odpowiedniego produktu, wykreowanie go i sprzedaż to nie lada sztuka. Oto studia, które pokazują, jak to zrobić najlepiej.

więcej

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa

Kariera w polityce to marzenie wielu młodych, zaangażowanych społecznie ludzi. ...

więcej

Grafika  komputerowa

Grafika komputerowa

Już od jakiegoś czasu mówi się, że światem rządzi reklama i internet. Dopóki będzie ...

więcej

Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz

Kierunek równie przyjemny co wymagający. Uczy praktycznych umiejętności i uzupełnia ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego

Jak wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego

Nawet najbardziej skrupulatne plany kariery zawodowej mogą zostać z ...

więcej

Studia we Francji

Studia we Francji

Studia we Francji wiążą się z mnóstwem... atrakcji! Nie bez powododu prze ...

więcej

Język niemiecki – Goethe-Zertifikat C1

Język niemiecki – Goethe-Zertifikat C1

Sprichst du Deutsch? Jeśli tak, to zadbaj o to, aby znajomość języka odp ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy