Kierunki Studiów - Inżynieria środowiska

Kierunki Studiów - Inżynieria środowiska

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Fot.: http://www.freedigitalphotos.net

Inżynieria środowiska to kierunek interdyscyplinarny – na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych. Jest to również, ze względu na aktualność omawianej podczas studiów tematyki, kierunek przyszłościowy. Dlaczego? Przeczytaj!

Inżynierię środowiska zalicza się do dyscyplin nauk technicznych. Swoim zakresem obejmuje ona przedsięwzięcia inżynierskie, które mają na celu zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi lub przywrócenie tej równowagi, zachwianej wskutek dewastacji środowiska. Równie istotnym aspektem inżynierii środowiska jest dążenie do zachowania możliwości środowiska do samooczyszczania i samoregeneracji. Przedmiotem inżynierii środowiska jest zatem, mówiąc krótko, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, na którą oddziałują działania człowieka, takie jak przemysł, rolnictwo czy urbanizacja. Zajmuje się tym, w jaki sposób ograniczać negatywne skutki tych działań, wykorzystując ku temu najnowsze osiągnięcia techniczne, i jak realizować założenia zrównoważonego rozwoju.

Predyspozycje kandydataKandydat na studia na kierunku „inżynieria środowiska” powinien wykazywać się wyobraźnią oraz zdolnością twórczego myślenia – są to podstawowe cechy inżyniera inżynierii środowiska, dzięki którym będzie potrafił wykorzystywać w swojej pracy najbardziej odpowiednie, nierzadko innowacyjne, rozwiązania. Kompetencją kandydata powinno być także logiczne myślenie i inżynierskie zacięcie – przydatne (nie tylko podczas studiów, ale również – a może przede wszystkim – w przyszłej pracy) okażą się precyzja i odpowiedzialność. Ponieważ obowiązki zawodowe realizowane są często w ramach projektów, cenną umiejętnością okaże się łatwość pracy w grupie oraz efektywna organizacja pracy własnej. Na kolejnych szczeblach zawodowej kariery na wagę złota będzie umiejętność kierowania zespołem i rozdzielania zadań.

Organizacja studiów, specjalnościInżynierię środowiska studiować można zarówno na studiach inżynierskich, jak i magisterskich. Studia I stopnia trwać będą nie krócej niż 7 semestrów, zaś studia II stopnia – nie krócej niż 3 semestry. Studia podjąć można w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studenci mają możliwość wyboru specjalności, która może ukierunkować przyszłą karierę zawodową – warto więc z rozmysłem podjąć decyzję o jej wyborze. Specjalność wybiera się na określonym etapie edukacji – w przypadku studiów na kierunku „inżynieria środowiska” wybór specjalności możliwy jest niekiedy dopiero na studiach II stopnia (planując edukację, warto sprawdzić w programie studiów prowadzonych przez daną uczelnię, na którym roku można wybrać specjalność i jakie specjalności oferuje).

Oto przykładowe specjalności:
- geoinżynieria środowiska;
- inżynieria sanitarna;
- technika sanitarna;
- kształtowanie środowiska;
- ochrona i kształtowanie zasobów wodnych;
- inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej;
- uzdatnianie wód i utylizacja ścieków i odpadów;
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii;
- ogrzewanie, wentylacja i ochrona atmosfery;
- monitoring środowiska;
- systemowe zarządzanie środowiskiem;
- inżynieria zrównoważonego rozwoju;
- rewitalizacja terenów przemysłowych;
- zagospodarowanie surowców i odpadów
i inne.

Program studiówProgramy studiów oferowanych kandydatom przez poszczególne uczelnie bazują na ramowych treściach kształcenia omówionych w ministerialnych standardach kształcenia. Czytamy w nich, że zarówno na studiach I stopnia, jak i na studiach II stopnia, realizowane będą zajęcia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych.

Na studiach I stopnia będą to – jeśli idzie o treści podstawowe – matematyka; fizyka; chemia; biologia i ekologia; ochrona środowiska; rysunek techniczny i geometria wykreślna; informatyczne podstawy projektowania; termodynamika techniczna; mechanika płynów; materiałoznawstwo; mechanika i wytrzymałość materiałów; budownictwo; hydrologia i nauki o Ziemi oraz – jeśli idzie o treści kierunkowe – ochrona powietrza; gospodarka wodna i ochrona wód; technologia wody i ścieków; sieci i instalacje sanitarne; gospodarka odpadami; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; gleboznawstwo i rekultywacja; mechanika gruntów i geotechnika; melioracja; ochrona przed hałasem i wibracjami; systemy informacji przestrzennej.

Na studiach II stopnia będą to z kolei – jeśli idzie o treści podstawowe – statystka; chemia środowiska; planowanie przestrzenne; niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich; zarządzanie środowiskiem oraz – jeśli idzie o treści kierunkowe – monitoring środowiska; technologie proekologiczne; alternatywne źródła energii; automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych; technologia i organizacja robót instalacyjnych.


Perspektywy zawodoweW zależności od wybranej specjalności, absolwenci studiów na kierunku „inżynieria techniczna” są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:
- przedsiębiorstwach gospodarki sanitarnej i komunalnej;
- przedsiębiorstwach branżowych, które zajmują się produkcją i eksploatacją urządzeń inżynierii i ochrony środowiska;
- zakładach utylizacji i oczyszczania ścieków;
- biurach planowania przestrzennego i biurach projektowych;
- instytucjach państwowych, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Instytut Gospodarki Odpadami, które zajmują się ochroną środowiska i jego monitorowaniem;
- organach administracji rządowej i samorządowej
i innych.

Absolwenci mają także możliwość ciągłego rozwoju, zdobywania nowych kompetencji i uprawnień poprzez uczestnictwo w branżowych kursach i szkoleniach, a także studiach podyplomowych.

RekrutacjaChociaż zasady naboru na studia ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie, to można założyć, że przedmiotami, które brane będą pod uwagę przy ustalaniu list rankingowych będą matematyka, chemia, biologia i fizyka z astronomią.

Warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu (do wyboru matematyka, chemia, fizyka z astronomią), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na podstawie wyników z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (fizyka i astronomia lub matematyka), a Politechnika Wrocławska – na podstawie wyników z czterech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i fizyki z astronomią. Jak widać, proces rekrutacji różni się znacznie na poszczególnych uczelniach, dlatego warto zawczasu sprawdzić, jak przebiega na wybranej przez kandydata uczelni.

Red. B. Stachnik


Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

zdjecie
KUL – tradycja i nowoczesność

W 1918 r. w jej powstanie wniósł swój wkład sam marszałek Piłsudski. Uniwersytet służąc już prawie sto lat zgodnie ze swą dewizą „Deo et Patriae” – Bogu i Ojczyźnie zapisał się trwale w historii Polski. Jest znany w Europie i poza nią, choćby wśród Polonii na wszystkich kontynentach. W czasach socjalistycznych KUL był jedyną prywatną uczelnią „od Łaby po Władywostok” – wyspą wolności myślenia i wiary w morzu marksizmu. To tu wykładało i studiowało wielu wybitnych Polaków. KUL to znana na całym świecie Lubelska Szkoła Filozoficzna; jego Profesor, który został papieżem – dziś św. Jan Paweł; europejski poziom wielu kierunków na czele (...)

więcej

Data publikacji: 06.03.2017

Studia kierunki

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Interesuje Cię akustyka i tematyka związana z szeroko rozumianym dźwiękiem? Masz dobry słuch, a w szkole średniej lubiłeś fizykę? Być może studia na kierunku akustyka będą dla Ciebie interesującą propozycją! Sprawdź już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą w tym zakresie!

więcej

Uczelnie z MISH w Warszawie

Uczelnie z MISH w Warszawie

Masz szerokie zainteresowania humanistyczne? Trudno Ci się zdecydować na konkretny kierunek studiów? Być może zainteresuje Cię oferta Indywidualne Studiów Międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, które powszechnie znane są jako MISH? Sprawdź, które uczelnie w Warszawie prowadzą takie studia!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Jeśli interesuje Cię tematyka dyplomacji europejskiej, rozważ podjęcie studiów na kierunku, który jest jej poświęcony. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja i które uczelnie we Wrocławiu prowadzą takie studia!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Komentarze użytkowników

Srpik357n

https://3gpkings.info/

Vbhgg327k

3gpkings.info

Ldedk772e

https://3gpkings.info/

Uojjn688r

3gpkings.info

Dylye271b

3gpkings.info

Oppdv390l

https://3gpkings.info/

Trbdg192d

http://www.sexyindians.mobi www.sexyindians.mobi

Yxgub876b

http://www.sexyindians.mobi http://www.sexyindians.mobi

Yubxs474r

http://www.sexyindians.mobi/ http://www.sexyindians.mobi

Qugpl956b

http://www.sexyindians.mobi http://www.sexyindians.mobi

Rbopt165b

http://www.sexyindians.mobi http://www.sexyindians.mobi/

FvtjjTriarf

advanced america payday loans payday loans online direct lender of payday loans payday loans online ’

aciuhude

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

ulowofena

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

erxiwaxede

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

Connienus

Hello friends! I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time. We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service. Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!! Details on our website: https://stud-trust.biz

jacklak

Pharmacy students also learn basics of diagnosing illnesses in order to collaborate with doctors more effectively. website http://pharmacycanada.today

RonaldRot

perche levitra non funziona buy levitra online cuanto cuesta el levitra en chile levitra coupon

ErichEmern

cual es la dosis adecuada de cialis cialis 5 avis cialis generico en farmacias en espaГ±a buy cialis online

ErichEmern

where can i buy cialis in pattaya generic cialis online emconcor cialis buy cialis

ManuelBaith

abruptly stopping verapamil complications home buy high power lithium battery canadian online pharmacy

Kevintiedo

pode beber depois de tomar cialis buy cialis online cialis 20mg pills buy cialis

Kevintiedo

quanto tempo antes tenho que tomar o cialis generic cialis online risque achat cialis internet buy cialis online

Kevintiedo

cialis için yorumlar generic cialis online how old should you be to take cialis buy cialis online

Adriandaw

cialis iedarbД«ba buy cialis online cuanto tiempo dura el efecto del cialis buy cialis

Kevintiedo

how long does daily cialis stay in your system webseite video effetto cialis cialis cheap

Adriandaw

cialis 40 mg vidal online cialis non prescription cialis generic buy cialis online

Adriandaw

cialis farmacia manipulação cialis cheap wie oft mit cialis buy generic cialis

Kevintiedo

what tier drug is cialis buy cialis online can i take cialis with lisinopril essai cialis generique

Adriandaw

cialis oppure viagra http://cialisgsaa.com/ cialis and tia cialis cheap

Uczelnie prowadzące kierunek Inżynieria środowiska i kierunki pokrewne

Akademia Pomorska w Słupsku

Gdańska Szkoła Wyższa

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Politechnika Częstochowska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Praca socjalna

Praca socjalna

Propozycja dla tych, którzy czują, że chcieliby dać światu coś od siebie. A nawet jeżeli nie cały świat skorzysta na wiedzy przyszłego przedstawiciela pomocy społecznej, to na pewno lokalne środowisko, które z pewnością ...

Sinologia (filologia chińska)

Sinologia (filologia chińska)

Chiny to w tej chwili zdecydowanie najpotężniejsza gospodarka świata. Liczne firmy i przedsiębiorstwa z Państwa Środka coraz agresywniej inwestują w Azji, Europie i obu Amerykach, a ekspansja gospodarcza pociąga za sobą za ...

Biotechnologia

Biotechnologia

Młodość, świeży i zdrowy wygląd, świetna kondycja. Oto, do czego dąży dziś większość z nas. W dobie daleko rozwiniętej medycyny oraz zaawansowanych technologii, łatwiej jest ten cel osiągnąć. Dlatego specjalista w tej dziedzinie ...

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Obecnie tematem numer 1 na świecie jest środowisko naturalne i jego ochrona. Tym, którzy nadal zastanawiają się nad wyborem studiów, przedstawiamy, jeden z najbardziej obiecujących kierunków. Ochrona środowiska.

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

Zastanawiasz się nad Tym jaką ścieżkę kariery wybrać? W czym sprawdzisz się najlepiej? Co przyniesie Ci najwięcej satysfakcji, a przy okazji pozwoli na godny zarobek? Z pewnością. W końcu, nie bez powodu czytasz ten artyku ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

W niepewnych czasach, kiedy ludzie konsultują większość życiowych wyborów ze specjalistami w przeróżnych dziedzinach, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu… zostać jednym z takich specjalistów. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego mogą w tym bardzo pomóc.

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aby poszerzyć swoje kwalifikacje i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, warto ...

więcej

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych podnoszą kwalifikacje osób aplikujących ...

więcej

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina szczególnie przydatna tym, którzy na co dzień trudnią ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czego boimy się w pracy?

Czego boimy się w pracy?

Praca na każdym stanowisku, niezależnie od tego czy ją lubimy, wi ...

więcej

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech to szansa na solidne wykształcenie, cenione na ...

więcej

Jezyk holenderski - CNaVT

Jezyk holenderski - CNaVT

Certyfikat z języka holenderskiego to przysłowiowy As w rękawie. Zn ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy