Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Grafika

Fot.: http://www.freedigitalphotos.net


Grafika jest kierunkiem artystycznym, który kształci twórczych reprezentantów przemysłu kreatywnego. Jesteś uzdolniony plastycznie, a multimedia są Twoją pasją? Oto studia dla Ciebie!

Grafika to jeden z działów sztuk plastycznych, podobnie jak malarstwo czy rzeźba. W jej ramach wyodrębnia się grafikę artystyczną oraz grafikę użytkową. Współcześnie, ze względu na rolę reklamy i mediów, szczególnego znaczenia nabiera grafika użytkowa, której wytwory podziwiamy na co dzień na plakatach, billboardach, w prasie czy przeglądając zawartość Internetu. Grafika, jako taka, jest jedną z gałęzi przemysłu kreatywnego, który generuje 4% PKB Unii Europejskiej i określany jest mianem motoru napędowego rozwoju Wspólnoty. Co za tym idzie, graficy mają przed sobą świetlaną przyszłość zawodową.

Predyspozycje kandydataZ uwagi na specyfikę studiów, a także na wymagania rynku pracy, z którymi skonfrontują się przyszli absolwenci grafiki, wśród cech idealnego kandydata wymienić trzeba nie tylko zdolności plastyczne, ale i łatwość w przyswajaniu umiejętności komputerowych – będą bowiem korzystać z wielu programów graficznych (np. Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Corel Draw X3, Adobe After Effects, NVU, Adobe Dreamweaver itp.).

Osoby, które planują podjąć studia na tym kierunku, powinny także interesować się szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Niezbędna będzie kreatywna i twórcza postawa studenta oraz zmysł estetyczny. W pracy grafika przydatna okaże się również umiejętność zarządzania czasem i terminowość, a także realizowania zleceń pod presją czasu. Przeciwwskazaniem do podjęcia studiów są problemy ze wzrokiem.

Organizacja studiów, specjalnościKierunek „grafika” oferuje studentom wiele uczelni państwowych, a także coraz więcej uczelni prywatnych. Renomą cieszą się studia na uczelniach artystycznych. Studia podjąć można zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia licencjackie (I stopnia) trwają nie krócej niż 6 semestrów, a studia magisterskie (II stopnia) – nie krócej niż 4 semestry. Co ciekawe, grafikę studiować można także w systemie studiów jednolitych magisterskich (pięcioletnich).

Studenci mają możliwość, aby w ramach studiów wybrać specjalność, która najbardziej pokryje się z ich zainteresowaniami i ukształtuje drogę kariery zawodowej. Oto przykładowe specjalności oferowane studentom grafiki:
- grafika projektowa;
- grafika komputerowa i DTP;
- grafika warsztatowa;
- grafika artystyczna;
- grafika wydawnicza;
- komunikacja wizualna;
- multimedia;
- reklama;
i inne.

Program studiówNie można zostać grafikiem-teoretykiem, toteż program studiów graficznych przewiduje wiele zajęć praktycznych. Studenci uczęszczają na zajęcia w wybranych pracowniach, związanych najczęściej tematycznie z wybraną specjalnością. Ramowy program studiów I i II stopnia jest jednak taki sam dla wszystkich studentów grafiki, określają go ministerialne standardy kształcenia – odnosi się on do następujących treści:
- historia i teoria sztuki;
- filozofia, estetyka i socjologia sztuki;
- marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej;
- ogólnoplastyczna kreacja wizualna;
- grafiki warsztatowej;
- grafiki projektowej;
- podstawy multimediów i techniki przetwarzania obrazu.

Perspektywy zawodowePrzemysł kreatywny rośnie w siłę, a co za tym idzie – wzrasta zapotrzebowanie na uzdolnionych twórców. Warto pamiętać, że w Polsce pracę grafika rzadko kiedy wykonuje się w ramach etatu, jest to najczęściej praca freelancerska. Graficy związani są zawodowo między innymi z wydawnictwami, agencjami graficznymi, agencjami reklamowymi, instytucjami wystawienniczymi, galeriami sztuki oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi, a także z szeroko rozumianymi mass-mediami. Zatrudniają ich również firmy z rozmaitych branż, które zlecają realizację projektów graficznych.

RekrutacjaTak jak w przypadku innych kierunków artystycznych, również rekrutując się na grafikę, trzeba zazwyczaj dostarczyć w terminie tak zwaną teczkę – zbiór dotychczasowych prac plastycznych, jak i przystąpić do egzaminu wstępnego sprawdzającego predyspozycje kandydata. Niektóre uczelnie uwzględniają w procesie rekrutacji również wyniki egzaminów maturalnych. Ponieważ kryteria naboru różnią się na poszczególnych uczelniach, warto sprawdzić, jakie zasady ustaliła wybrana przez kandydata szkoła wyższa. Informacje takie znaleźć można na stronach internetowych uczelni.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 31.12.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły