Uczelnie facebook Kierunki Studiów - Gospodarka przestrzenna

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Gospodarka przestrzenna

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Gospodarka przestrzenna to studia dla przyszłych strategów – osób, które nierzadko w wizjonerski sposób zatroszczą się o otaczającą nas przestrzeń: osiedla, gminy, miasta regiony. Zapoznaj się ze specyfiką tego kierunku i dowiedz się, czy to studia dla Ciebie!

Gospodarkę przestrzenną zdefiniować można jako ogół działań, które związane są z organizacją użytkowania przestrzeni zarówno poprzez ochronę istniejących już wartości przestrzeni (w głównej mierze chodzi tutaj o zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a wytworami pracy człowieka), jak i poprzez kształtowanie przestrzenie w sposób stymulujący rozwój gospodarczy.

Co za tym idzie, gospodarka przestrzenna – jako kierunek studiów – uczy przede wszystkim formułowania strategii dla pojedynczych ośrodków urbanistycznych, jednostek administracyjnych, a także dla całych regionów. Studia z zakresu gospodarki przestrzennej dostarczają również wiedzy na temat ochrony środowiska i dziedzictwa narodowego wpisanego w daną przestrzeń.

Gospodarka przestrzenna – dziedzina interdyscyplinarna?W konsekwencji studia na kierunku gospodarka przestrzenna dostarczają rozległej wiedzy z wielu dziedzin (nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz technicznych) wspartej umiejętnością wykorzystywania metod i technik badawczych. Student gospodarki przestrzennej pozna także zasady etyczne, estetyczne oraz ergonomiczne – konieczne do rozsądnego gospodarowania przestrzenią.

Program studiówStudent gospodarki przestrzennej weźmie udział w zajęciach między innymi z matematyki, statystyki, fizyki, ekonomii oraz ekonomiki miast i regionów. Będzie także uczestniczył w przedmiotach „inżynierskich”: budownictwie oraz geodezji i kartografii. Dodatkowo zapozna się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, strategią rozwoju gminy, marketingiem terytorialnym, polityką regionalną i planowaniem rozwoju miast.

Pozna również podstawy socjologii, ekologii, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa narodowego oraz prawa. Program studiów na kierunku gospodarka przestrzenna uwzględnia także zajęcia dotyczące przyrodniczych, prawnych oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej oraz zasad rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej. Ważnym aspektem studiów będą zajęcia z grafiki inżynierskiej, projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej, a także z rysunku technicznego i planistycznego.

RekrutacjaWszystkich zainteresowanych studiami na kierunku gospodarka przestrzenna, ciekawią z pewnością kryteria rekrutacyjne. Politechnika Krakowska w rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 weźmie pod uwagę wynik tylko z jednego przedmiotu. Może nim być, w zależności od wyboru kandydata, matematyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia lub geografia. Wynik z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2. Rekrutację przeprowadza dokładnie w ten sam sposób Politechnika Warszawska.

Z kolei Politechnika Wrocławska zrekrutuje przyszłych studentów gospodarki przestrzennej na podstawie wyników maturalnych z matematyki, fizyki, nowożytnego języka obcego oraz języka polskiego. Wskaźnik rekrutacyjny uwzględniał będzie zarówno wynik procentowy egzaminów, jak i ich poziom oraz wagę przedmiotów. Na Politechnice Gdańskiej będzie się liczył wynik z matematyki i geografii.

Na wymienionych uczelniach progi punktowe, a zatem liczba punktów, którą zdobyła ostatnia zakwalifikowana do przyjęcia na studia osoba, przyjmowały w roku akademickim 2012/2013 następującą wartość:

Politechnika Krakowska: 128 punktów;
Politechnika Warszawska: 162 punkty;
Politechnika Wrocławska: 291,85 punktu;
Politechnika Gdańska: 73,96 punktu.

Progi punktowe mają charakter jedynie orientacyjny. Szczegóły dotyczące rekrutacji na wybraną przez Ciebie uczelnię znajdziesz już teraz na stronie internetowej danej uczelni.

Perspektywy zawodoweStudia z zakresu gospodarki przestrzennej przygotowują do pracy między innymi w sektorze publicznym (w instytucjach samorządowych oraz administracji publicznej), a także w sektorze prywatnym. Między innymi w takich zawodach:
- planista;
- urbanista;
- specjalista do spraw gospodarki gruntami;
- specjalista do spraw rozwoju regionalnego;
- zarządca nieruchomością;
- rzeczoznawca majątkowy;
- pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Gospodarka przestrzenna nie tylko dla sprawnych rysowników!Jeżeli obawiasz się, że brak celujących zdolności rysunkowych uniemożliwi Ci podjęcie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, to musisz wiedzieć, że odgrywają one drugoplanową rolę. Predyspozycje, które szczególnie docenia się w trakcie studiów, są zgoła inne. Liczy się przede wszystkim umiejętność myślenia strategicznego i marketingowego, zdolność do syntezy oraz łatwość w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Jeżeli posiadasz takie kompetencje, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował się zmierzyć ze studiami z zakresu gospodarki przestrzennej.


Red. Barbara Stachnik

Data publikacji: 05.02.2018

kierunki studiów – artykuły