Kierunki Studiów - Fizyka

Kierunki Studiów - Fizyka

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

Fizyka

Fizyka

Fot.: http://www.freedigitalphotos.net

Fizyka to jeden z tych przedmiotów, na wspomnienie którego wzdrygają się z reguły absolwenci szkół średnich. Jednak nie wszyscy pałają do fizyki niechęcią! Są osoby, które po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuują swoją przygodę z fizyką...

Fizyka to nauka przyrodnicza, która zajmuje się przede wszystkim badaniem właściwości materii i energii, opisem ich przemian i wzajemnych oddziaływań. W polu jej zainteresowań znajdują się podstawowe prawa rządzące światem przyrody. W starożytności utożsamiano ją z filozofią – stanowiła przeciwwagę dla metafizyki. Za czasów Mikołaja Kopernika zaczęła wzrastać rola doświadczenia i pomiaru w fizyce, dzisiaj fizyka jest siłą napędową rozwoju technicznego i cywilizacyjnego.

Jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, Paul Dirac, stwierdził jednak, że „przedmiotem fizyki nie są lampy oświetleniowe, fale radiowe ani nawet pomiary ładunku elektronu i częstości światła emitowanego przez rozgrzane gazy. Właściwym przedmiotem fizyki jest niepewna, przypadkowa i nieokreślona wizja świata”. Ową wizją, o której mówił, jest fascynująca opowieść o tym, w jaki sposób funkcjonuje otaczający nas świat materialny.

Predyspozycje kandydataPrzyszłego fizyka powinna zatem cechować nie tylko naukowa precyzja i sumienność, ale także ciekawość świata i otwartość na nową wiedzę. Bez wątpienia przydatna okaże się umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Chociaż oczywistym wydaje się fakt, że fizykę studiują osoby, które nie mają problemów z przyswajaniem ścisłej wiedzy, to zdarza się, że młodzi ludzie podejmują naukę na tym kierunku „na chybił trafił”. Rekrutując się na fizykę, warto przemyśleć swój wybór i zawczasu zastanowić się, czy program studiów odpowiada predyspozycjom intelektualnym i zainteresowaniom kandydata. W ten sposób uda się zapobiec rozczarowaniom i nie stracić roku.

Organizacja studiów, specjalnościFizykę studiować można na uczelniach publicznych, na studiach I, II i III stopnia – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kandydaci na studia fizyczne mogą wybrać tradycyjny, akademicki kierunek „fizyka” lub kierunek inżynierski „fizyka techniczna”, który wprowadza w świat praktycznych zastosowań praw fizycznych w technologii. Fizyka stanowi bowiem klucz do wielu intensywnie rozwijających się dziedzin, takich jak na przykład mikroelektronika, biotechnologia, nanotechnologia czy inżynieria kwantowa.

Specjalności na kierunku „fizyka”:
- fizyka ogólna;
- specjalność nauczycielska;
- biofizyka;
- geofizyka;
- fizyka komputerowa;
- fizyka medyczna;
- fizyka biomedyczna;
- optoelektronika;
- materiały i nanostruktury;
- fotonika;
- fizyka i technika jądrowa;
- fizyka jądrowa i cząstek elementarnych;
- informatyka optyczna;
- modelowanie układów złożonych;
- fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych;
- nauczanie i popularyzacja fizyki
- dozymetria i ochrona radiologiczna;
- stosowana fizyka ciała stałego;
- ekonofizyka;
- bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej;
- fizyka środowiska z ekonomią
i inne.

Program studiówProgram studiów I stopnia na kierunku fizyka obejmować musi – zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia – treści podstawowe z zakresu podstaw fizyki, matematyki i astronomii oraz treści kierunkowe z zakresu elektrodynamiki, podstaw fizyki kwantowej, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, termodynamiki i fizyki statycznej oraz laboratorium fizycznego. Z kolei program studiów II stopnia uwzględnia treści podstawowe z zakresu laboratorium fizycznego i treści kierunkowe z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki kwantowej oraz fizyki fazy skondensowanej. Na program składają się także przedmioty realizowane w ramach wybranej specjalności. Studenci muszą odbyć również obowiązkowe praktyki studenckie, zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego i lektorat.

Przykładowy program studiów I stopnia (spec. komputerowa) wygląda następująco:
- analiza matematyczna;
- algebra symboliczna;
- algebra z geometrią;
- wstęp do metod numerycznych;
- matematyka dyskretna;
- podstawy fizyki: elektromagnetyzm i optyka;
- podstawy fizyki: termodynamika;
- podstawy fizyki: mechanika;
- podstawy fizyki: budowa materii;
- podstawy fizyki jądrowej;
- podstawy fizyki fazy skondensowanej;
- podstawy fizyki atomowej;
- podstawy fizyki cząstek elementarnych;
- podstawy astrofizyki i astronomii;
- fizyka statyczna;
- statystyczne metody opracowywania pomiarów;
- programowanie (język C);
- programowanie (język C++);
- systemy operacyjne;
- komputerowa analiza zagadnień różniczkowych;
- pracownia fizyczna;
- elektronika;
- mechanika klasyczna;
- mechanika kwantowa;
- bazy danych;
- filozofia;
- ochrona własności intelektualnej.

Perspektywy zawodoweAbsolwent fizyki może pracować między innymi w laboratoriach diagnostycznych i badawczo-rozwojowych; w przedsiębiorstwach przemysłowych, informatycznych i diagnostycznych (jako specjalista z zakresu analizy danych i prac badawczo-pomiarowych); przy obsłudze specjalistycznych urządzeń, która wymaga wiedzy z zakresu fizyki; w szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego, specjalności nauczycielskiej lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych).

RekrutacjaKażda z uczelni samodzielnie ustala zasady naboru na studia, jednak rekrutując się na fizykę, można mieć pewność, że istotne okażą się wyniki z matematyki, fizyki i astronomii oraz języka obcego – głównie te trzy przedmioty brane są pod uwagę. Niektóre uczelnie pozostawiają kandydatowi możliwość wyboru jednego przedmiotu, takiego, który na maturze poszedł mu najlepiej. Jeszcze inne, jak Uniwersytet Warszawski, ustalają listy rankingowe na podstawie wyników z kilku przedmiotów (na UW są to: język polski, język angielski, matematyka i przedmiot do wyboru, np. fizyka i astronomia, informatyka, chemia). Szczegóły dotyczące rekrutacji publikowane są na stronach internetowych wybranych uczelni.

Red. B. StachnikData publikacji: 06.02.2017

Studia kierunki

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Uczelnie z akustyką w Poznaniu

Interesuje Cię akustyka i tematyka związana z szeroko rozumianym dźwiękiem? Masz dobry słuch, a w szkole średniej lubiłeś fizykę? Być może studia na kierunku akustyka będą dla Ciebie interesującą propozycją! Sprawdź już dzisiaj, które uczelnie w Poznaniu kształcą w tym zakresie!

więcej

Uczelnie z MISH w Warszawie

Uczelnie z MISH w Warszawie

Masz szerokie zainteresowania humanistyczne? Trudno Ci się zdecydować na konkretny kierunek studiów? Być może zainteresuje Cię oferta Indywidualne Studiów Międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, które powszechnie znane są jako MISH? Sprawdź, które uczelnie w Warszawie prowadzą takie studia!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dyplomacja europejska we Wrocławiu

Jeśli interesuje Cię tematyka dyplomacji europejskiej, rozważ podjęcie studiów na kierunku, który jest jej poświęcony. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja i które uczelnie we Wrocławiu prowadzą takie studia!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Fizyka i kierunki pokrewne

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia Pomorska w Słupsku

Politechnika Częstochowska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Warszawska

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Praca socjalna

Praca socjalna

Propozycja dla tych, którzy czują, że chcieliby dać światu coś od siebie. A nawet jeżeli nie cały świat skorzysta na wiedzy przyszłego przedstawiciela pomocy społecznej, to na pewno lokalne środowisko, które z pewnością ...

Sinologia (filologia chińska)

Sinologia (filologia chińska)

Chiny to w tej chwili zdecydowanie najpotężniejsza gospodarka świata. Liczne firmy i przedsiębiorstwa z Państwa Środka coraz agresywniej inwestują w Azji, Europie i obu Amerykach, a ekspansja gospodarcza pociąga za sobą za ...

Biotechnologia

Biotechnologia

Młodość, świeży i zdrowy wygląd, świetna kondycja. Oto, do czego dąży dziś większość z nas. W dobie daleko rozwiniętej medycyny oraz zaawansowanych technologii, łatwiej jest ten cel osiągnąć. Dlatego specjalista w tej dziedzinie ...

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Obecnie tematem numer 1 na świecie jest środowisko naturalne i jego ochrona. Tym, którzy nadal zastanawiają się nad wyborem studiów, przedstawiamy, jeden z najbardziej obiecujących kierunków. Ochrona środowiska.

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

Zastanawiasz się nad Tym jaką ścieżkę kariery wybrać? W czym sprawdzisz się najlepiej? Co przyniesie Ci najwięcej satysfakcji, a przy okazji pozwoli na godny zarobek? Z pewnością. W końcu, nie bez powodu czytasz ten artyku ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

W niepewnych czasach, kiedy ludzie konsultują większość życiowych wyborów ze specjalistami w przeróżnych dziedzinach, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu… zostać jednym z takich specjalistów. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego mogą w tym bardzo pomóc.

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aby poszerzyć swoje kwalifikacje i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, warto ...

więcej

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych podnoszą kwalifikacje osób aplikujących ...

więcej

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina szczególnie przydatna tym, którzy na co dzień trudnią ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czego boimy się w pracy?

Czego boimy się w pracy?

Praca na każdym stanowisku, niezależnie od tego czy ją lubimy, wi ...

więcej

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech

Studia w Niemczech to szansa na solidne wykształcenie, cenione na ...

więcej

Jezyk holenderski - CNaVT

Jezyk holenderski - CNaVT

Certyfikat z języka holenderskiego to przysłowiowy As w rękawie. Zn ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy