Kierunki Studiów - Fizyka

Kierunki Studiów - Fizyka

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

Kierunki studiów Studia I i II stopnia - artykuły

Fizyka

Fizyka

Fot.: http://www.freedigitalphotos.net

Fizyka to jeden z tych przedmiotów, na wspomnienie którego wzdrygają się z reguły absolwenci szkół średnich. Jednak nie wszyscy pałają do fizyki niechęcią! Są osoby, które po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuują swoją przygodę z fizyką...

Fizyka to nauka przyrodnicza, która zajmuje się przede wszystkim badaniem właściwości materii i energii, opisem ich przemian i wzajemnych oddziaływań. W polu jej zainteresowań znajdują się podstawowe prawa rządzące światem przyrody. W starożytności utożsamiano ją z filozofią – stanowiła przeciwwagę dla metafizyki. Za czasów Mikołaja Kopernika zaczęła wzrastać rola doświadczenia i pomiaru w fizyce, dzisiaj fizyka jest siłą napędową rozwoju technicznego i cywilizacyjnego.

Jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, Paul Dirac, stwierdził jednak, że „przedmiotem fizyki nie są lampy oświetleniowe, fale radiowe ani nawet pomiary ładunku elektronu i częstości światła emitowanego przez rozgrzane gazy. Właściwym przedmiotem fizyki jest niepewna, przypadkowa i nieokreślona wizja świata”. Ową wizją, o której mówił, jest fascynująca opowieść o tym, w jaki sposób funkcjonuje otaczający nas świat materialny.

Predyspozycje kandydataPrzyszłego fizyka powinna zatem cechować nie tylko naukowa precyzja i sumienność, ale także ciekawość świata i otwartość na nową wiedzę. Bez wątpienia przydatna okaże się umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Chociaż oczywistym wydaje się fakt, że fizykę studiują osoby, które nie mają problemów z przyswajaniem ścisłej wiedzy, to zdarza się, że młodzi ludzie podejmują naukę na tym kierunku „na chybił trafił”. Rekrutując się na fizykę, warto przemyśleć swój wybór i zawczasu zastanowić się, czy program studiów odpowiada predyspozycjom intelektualnym i zainteresowaniom kandydata. W ten sposób uda się zapobiec rozczarowaniom i nie stracić roku.

Organizacja studiów, specjalnościFizykę studiować można na uczelniach publicznych, na studiach I, II i III stopnia – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kandydaci na studia fizyczne mogą wybrać tradycyjny, akademicki kierunek „fizyka” lub kierunek inżynierski „fizyka techniczna”, który wprowadza w świat praktycznych zastosowań praw fizycznych w technologii. Fizyka stanowi bowiem klucz do wielu intensywnie rozwijających się dziedzin, takich jak na przykład mikroelektronika, biotechnologia, nanotechnologia czy inżynieria kwantowa.

Specjalności na kierunku „fizyka”:
- fizyka ogólna;
- specjalność nauczycielska;
- biofizyka;
- geofizyka;
- fizyka komputerowa;
- fizyka medyczna;
- fizyka biomedyczna;
- optoelektronika;
- materiały i nanostruktury;
- fotonika;
- fizyka i technika jądrowa;
- fizyka jądrowa i cząstek elementarnych;
- informatyka optyczna;
- modelowanie układów złożonych;
- fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych;
- nauczanie i popularyzacja fizyki
- dozymetria i ochrona radiologiczna;
- stosowana fizyka ciała stałego;
- ekonofizyka;
- bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej;
- fizyka środowiska z ekonomią
i inne.

Program studiówProgram studiów I stopnia na kierunku fizyka obejmować musi – zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia – treści podstawowe z zakresu podstaw fizyki, matematyki i astronomii oraz treści kierunkowe z zakresu elektrodynamiki, podstaw fizyki kwantowej, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, termodynamiki i fizyki statycznej oraz laboratorium fizycznego. Z kolei program studiów II stopnia uwzględnia treści podstawowe z zakresu laboratorium fizycznego i treści kierunkowe z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki kwantowej oraz fizyki fazy skondensowanej. Na program składają się także przedmioty realizowane w ramach wybranej specjalności. Studenci muszą odbyć również obowiązkowe praktyki studenckie, zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego i lektorat.

Przykładowy program studiów I stopnia (spec. komputerowa) wygląda następująco:
- analiza matematyczna;
- algebra symboliczna;
- algebra z geometrią;
- wstęp do metod numerycznych;
- matematyka dyskretna;
- podstawy fizyki: elektromagnetyzm i optyka;
- podstawy fizyki: termodynamika;
- podstawy fizyki: mechanika;
- podstawy fizyki: budowa materii;
- podstawy fizyki jądrowej;
- podstawy fizyki fazy skondensowanej;
- podstawy fizyki atomowej;
- podstawy fizyki cząstek elementarnych;
- podstawy astrofizyki i astronomii;
- fizyka statyczna;
- statystyczne metody opracowywania pomiarów;
- programowanie (język C);
- programowanie (język C++);
- systemy operacyjne;
- komputerowa analiza zagadnień różniczkowych;
- pracownia fizyczna;
- elektronika;
- mechanika klasyczna;
- mechanika kwantowa;
- bazy danych;
- filozofia;
- ochrona własności intelektualnej.

Perspektywy zawodoweAbsolwent fizyki może pracować między innymi w laboratoriach diagnostycznych i badawczo-rozwojowych; w przedsiębiorstwach przemysłowych, informatycznych i diagnostycznych (jako specjalista z zakresu analizy danych i prac badawczo-pomiarowych); przy obsłudze specjalistycznych urządzeń, która wymaga wiedzy z zakresu fizyki; w szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego, specjalności nauczycielskiej lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych).

RekrutacjaKażda z uczelni samodzielnie ustala zasady naboru na studia, jednak rekrutując się na fizykę, można mieć pewność, że istotne okażą się wyniki z matematyki, fizyki i astronomii oraz języka obcego – głównie te trzy przedmioty brane są pod uwagę. Niektóre uczelnie pozostawiają kandydatowi możliwość wyboru jednego przedmiotu, takiego, który na maturze poszedł mu najlepiej. Jeszcze inne, jak Uniwersytet Warszawski, ustalają listy rankingowe na podstawie wyników z kilku przedmiotów (na UW są to: język polski, język angielski, matematyka i przedmiot do wyboru, np. fizyka i astronomia, informatyka, chemia). Szczegóły dotyczące rekrutacji publikowane są na stronach internetowych wybranych uczelni.

Red. B. StachnikData publikacji: 06.02.2017

Studia kierunki

Uczelnie w Poznaniu z kierunkiem malarstwo

Uczelnie w Poznaniu z kierunkiem malarstwo

Marzysz o studiach artystycznych z zakresu malarstwa? Dowiedz się już teraz, które uczelnie w Poznaniu posiadają w swojej ofercie taki kierunek studiów i sprawdź, jak wygląda rekrutacja!

więcej

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Planujesz studia wojskowe na elitarnym kierunku dowodzenie? Czy wiesz, które uczelnie we Wrocławiu oferują taką ścieżkę edukacji? Mamy dla Ciebie tę informację!

więcej

Uczelnie z edytorstwem w Lublinie

Uczelnie z edytorstwem w Lublinie

Jeśli myślisz o studiach edytorskich, już dzisiaj sprawdź, które uczelnie w Lublinie mają ten kierunek w swojej ofercie i jak przebiega rekrutacja! Te i inne informacje przygotowała dla Ciebie nasza redakcja!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Fizyka i kierunki pokrewne

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Politechnika Częstochowska

Politechnika Warszawska

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Iberystyka

Iberystyka

Przyszli studenci wybierają ten kierunek z wielu powodów. Jednych urzeka gorący temperament mieszkańców Półwyspu, inni pragną poznać kulturę ojczyzny Pablo Picasso, Pedro Almodovara, Penelope Cruz czy Fernando Torresa, jeszcze i ...

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza to kierunek stworzony w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy. Jesteś zainteresowany innowacyjnym programem studiów i pewnymi perspektywami zawodowymi? Dowiedz się więcej!

Biofizyka

Biofizyka

Szukasz kierunku studiów z pogranicza fizyki i biologii, który „jest skazany” na intensywny rozwój? Interesujesz się nowinkami ze świata nauki? Studiuj biofizykę!

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

„Psychologia w biznesie” to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego punktem wyjściowym jest przekonanie, że wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w biznesie – i to jako najważniejszy składnik sukcesu przedsiębio ...

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Design Managment - zarządznie designem

Design Managment - zarządznie designem

Marketing, zarządzanie to dziś jedne z najbardziej obleganych kierunków. Strategia każdej firmy opiera się na tych dwóch dziedzinach. Stworzenie odpowiedniego produktu, wykreowanie go i sprzedaż to nie lada sztuka. Oto studia, które pokazują, jak to zrobić najlepiej.

więcej

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa

Kariera w polityce to marzenie wielu młodych, zaangażowanych społecznie ludzi. ...

więcej

Grafika  komputerowa

Grafika komputerowa

Już od jakiegoś czasu mówi się, że światem rządzi reklama i internet. Dopóki będzie ...

więcej

Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz

Kierunek równie przyjemny co wymagający. Uczy praktycznych umiejętności i uzupełnia ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego

Jak wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego

Nawet najbardziej skrupulatne plany kariery zawodowej mogą zostać z ...

więcej

Studia we Francji

Studia we Francji

Studia we Francji wiążą się z mnóstwem... atrakcji! Nie bez powododu prze ...

więcej

Język niemiecki – Goethe-Zertifikat C1

Język niemiecki – Goethe-Zertifikat C1

Sprichst du Deutsch? Jeśli tak, to zadbaj o to, aby znajomość języka odp ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy