Kierunki Studiów - Filozofia

Kierunki Studiów - Filozofia

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

Kierunki studiów Studia I i II stopnia - artykuły

Filozofia

Filozofia

Jeżeli nigdy nie pomyślałeś o tym, że może warto by było studiować filozofię, koniecznie przeczytaj ten artykuł – dowiesz się nie tylko tego, w jaki sposób przyszyłych filozofów rekrutują wybrane polskie uczelnie i jak wygląda program studiów, ale także tego, jakie perspektywy zawodowe mają przed sobą absolwenci filozofii. Uwaga! Zdziwisz się!

Filozofia, nazywana Królową Nauk, to dziedzina akademicka z bogatą tradycją – nie tylko uniwersytecką. Swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień kluczowych dla nauki w ogóle, ale także – a raczej przede wszystkim – istotnych dla człowieka. Filozof (gr. Philósophos, co znaczy „miłośnik wiedzy”) zajmuje się bowiem odpowiedzią na pytania podstawowe – między innymi o ludzkie istnienie, możliwość poznania, umysł i wartości.

Filozofa określa się nierzadko mianem „zawodowego myśliciela” – a więc mianem osoby, której profesja skupia się na humanistycznej refleksji. Dyplom z filozofii ocenia się w związku z tym jako mało praktyczny; niewiele znaczący w porównaniu z dyplomami bardziej popularnych kierunków, po których szanse na znalezienie pracy są niemalże stuprocentowe.

Czy słusznie? Spróbujmy obalić stereotyp filozofa, dla którego jedyną alternatywą pracy naukowej (na którą szansę mają jedynie nieliczni absolwenci filozofii, rynek akademicki nie jest bowiem w stanie wchłonąć setek absolwentów rocznie) jest – być może – płodne intelektualnie, ale mało dochodowe, bezrobocie.

Organizacja studiów, programFilozofia jest kierunkiem tradycyjnie uniwersyteckim, dostępnym jednak nie tylko na uniwersytetach państwowych – również w licznych szkołach prywatnych. Filozofię studiować można na studiach I i II stopnia (licencjackich i magisterskich), a także w ramach studiów doktoranckich; w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Student filozofii zapozna się podczas studiów między innymi z historią myśli filozoficznej (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, polskiej); przedmiotami z zakresu filozofii systematycznej – ontologią, epistemologią, etyką, estetyką; logiką, semantyką i filozofią społeczną. Przyszły filozof będzie uczestniczył także w zajęciach dotyczących socjologii, psychologii, podstaw kulturoznawstwa oraz metodologii nauk. W programie pojawią się także: filozofia przyrody, filozofia religii, filozofia kultury.

Specjalność filozofaCzęść przedmiotów realizowanych w trakcie studiów – zarówno licencjackich, jak i magisterskich – to przedmioty typowe dla dalej specjalności. Z reguły bowiem student filozofii może wybrać specjalność, w ramach której – podczas konserwatoriów, wykładów monograficznych, proseminariów i seminariów, ale przede wszystkim samodzielnie – zgłębia swoją wiedzę w określonej dziedzinie.
Przykładowe specjalizacje:

- ekologia człowieka i bioetyka;
- filozofia kultury;
- filozofia polityki;
- filozofia Boga i religii;
- logika i metodologia nauk;
- wiedza o społeczeństwie;
- komunikacja i współdziałanie społeczne (nauczycielska);
- edukacja etyczna i filozoficzna (nauczycielska);
- etyka.

Jak zostać studentem filozofii?Aby zostać studentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim wystarczy dobrze zdać na maturze przedmioty obowiązkowe. Według ustaleń rekrutacyjnych na rok akademicki 2013/14 o przyjęciu na studiach decydują bowiem wyniki z dwóch przedmiotów, które student może wybrać spośród języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, biologii, historii lub fizyki i astronomii.

Na Uniwersytecie Gdańskim rekrutacja przebiega z kolei w oparciu o wyniki z trzech przedmiotów. Pierwszym z nich jest język polski; drugim – język obcy nowożytny; trzecim – jeden z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, filozofia, historia lub WOS.

Z kolei Uniwersytet Warszawski bierze pod uwagę zarówno wyniki obowiązkowych przedmiotów maturalnych – język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz czwarty przedmiot (do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub historia) – jak i przedmiot dodatkowy, którym jest filozofia.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacyjnych oraz sposobów przeliczania wyników maturalnych znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Progi punktowe, a więc liczba punktów, jaką uzyskał kandydat zakwalifikowany na ostatnie wolne miejsce, podczas rekrutacji na rok akademicki 2011/12 wyglądały następująco:

Uniwersytet Jagielloński – 51,75 punktu;
Uniwersytet Gdański – 29 punktów;
Uniwersytet Warszawski – 38,32 punktu.

Progi punktowe mają charakter jedynie orientacyjny. Często zdarza się, że z roku na rok zmieniają się kryteria rekrutacyjne oraz sposób przeliczania wyników; poziom kandydatów również bywa różny.

Czy filozofia może zagwarantować zawodowy sukces?Krzysztof Zanussi, Manuela Gretkowska, Jan Maria Rokita, Janusz Palikot, Woody Allen, George Soros – co łączy tych, pozornie niezwiązanych ze sobą, ludzi? Każdy z nich jest absolwentem filozofii. I każdy z nich osiągnął w swojej dziedzinie niezaprzeczalny sukces. Są wśród nich artyści, przedsiębiorcy, politycy – gdzie zatem leży przyczyna ich powodzenia i dlaczego tkwi w filozoficznym wykształceniu?

Studia na kierunku filozofia w szczególny sposób kształcą umiejętność myślenia – student uczy się dostrzegać problemy tam, gdzie inni ich nie zauważają; mierzy się z abstrakcyjnymi zagadnieniami i próbuje im sprostać. Nie zdobywa wiedzy fachowej, specjalistycznej, a wiedzę uniwersalną, która – w przeciwieństwie do tej pierwszej – nie dezaktualizuje się i nie traci na wartości.

Filozof już podczas studiów zdobywa umiejętność interpretacji tekstów oraz ich komentarza, zajmowania stanowiska wobec istotnych kwestii oraz argumentacji. Samodzielność i niezależność myślenia, a także ciekawość świata stanowią warunki niezbędne do podjęcia studiów filozoficznych.

Filozofowie to osoby oczytane; często prawdziwi erudyci, którzy z uwagi na specyfikę studiów zgłębiają wiedzę na temat wielu kultur, religii oraz odmiennych systemów filozoficznych. Dzięki takiej szerokiej perspektywie mogą w nieszablonowy sposób spojrzeć na rzeczywistość – to szczególnie przydaje się artystom. Umiejętność myślenia abstrakcyjnego wzmaga kreatywność, wzbogaca poczucie humoru i pozwala zauważać nieoczywiste związki pomiędzy przyczyną a skutkiem, co z kolei daje możliwość przewidywania trendów i przydaje się w wielu branżach.

„Podbij rynek: Zatrudnij filozofa!"Wszystkie te kompetencje, którzy studenci filozofii zdobywają podczas studiów, stanowią doskonały punkt wyjścia nie tylko do kariery akademickiej lub nauczycielskiej, którą zazwyczaj wróży się absolwentom tego kierunku. Przed filozofami możliwość pracy w branżach kreatywnych – w dziennikarstwie, reklamie, copywritingu, marketingu, public relations czy a rynku wydawniczym.

Ostatnio mówi się także sporo o zatrudnianiu filozofów w... biznesie! Otwarta głowa sprawdza się w działaniach przedsiębiorczych naprawdę dobrze. „To Beat the Market: Hire a Philosopher” (ang. „Podbij rynek: zatrudnij filozofa””) – taka radę przedsiębiorcy mogli przeczytać w jednym z nagłówków New York Timesa już kilkanaście lat temu.

Z badań prowadzonych przez amerykańskich naukowców wynika bowiem, że największą zdolność do adaptowania się w nowych warunkach (życia, pracy) mają właśnie absolwenci filozofii. Potencjał filozofów zaczynają dostrzegać także polskie firmy, coraz chętniej zatrudniające „zawodowych myślicieli”, którzy – jak się okazuje, w biznesie radzą sobie świetnie.

Jeżeli zatem interesuje Cię poszerzanie horyzontów myślowych, zgłębianie intelektualnych tajemnic oraz wytężony wysiłek umysłowy, a swoją przyszłość zawodową rozwijać chcesz w nieszablonowy sposób, jednak w oparciu o solidne podstawy humanistyczne, rozważ możliwość ubiegania się o indeks studenta filozofii. Powodzenia!


Red. Barbara Stachnik

Data publikacji: 08.02.2016

Studia kierunki

Uczelnie z nawigacją w Szczecinie

Uczelnie z nawigacją w Szczecinie

Rozważasz studia na kierunku nawigacja? Sprawdź, które uczelnie w Szczecinie oferują taki kierunek kandydatom i dowiedz się, jak przebiega rekrutacja! Takie i inne informacje znajdziesz w naszym artykule!

więcej

Uczelnie z teologią w Poznaniu

Uczelnie z teologią w Poznaniu

Jeśli rozważasz studia teologiczne, sprawdź koniecznie, które uczelnie w Poznaniu prowadzą taki kierunek. Przygotowaliśmy dla Ciebie tę informację, ale nie tylko - także zasady rekrutacji na studia teologiczne!

więcej

Uczelnie z astronomią w Toruniu

Uczelnie z astronomią w Toruniu

Jeśli wybierasz się na studia astronomiczne, wybierz miasto Kopernika! Już dziś sprawdź, które uczelnie w Toruniu prowadzą taki kierunek i w jaki sposób pomyślnie przejść rekrutację!

więcej

Napisz Własny komentarz

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nick:

Komentarz:

Uczelnie prowadzące kierunek Filozofia i kierunki pokrewne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

pokaż więcej >>

 

 

 

Kierunki studiów - studia I i II stopnia - Inne artykuły

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla ...

Teologia

Teologia

Rozważasz podjęcie studiów na „teologii”? Dowiedz się jak przebiega nauka na tym kierunku i co Cię czeka po studiach – czy tylko posada katechety?

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to kierunek interdyscyplinarny – na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych. Jest to również, ze względu na aktualność omawianej podczas studiów tematyki, kierunek przyszłościowy. Dlaczego? Przeczytaj! ...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Marzysz o tym, by pracować w handlu zagranicznym? – Chcesz pewnie podjąć studia, które przygotują Cię do realizacji tego marzenia. Doskonałą decyzją okaże się wybór odpowiedniej, perspektywicznej specjalności.

Rolnictwo

Rolnictwo

Modernizacja rolnictwa i jego stały rozwój wymagają, aby osoby, które chcą się nim zawodowo trudnić, posiadały rozbudowane kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę. Właśnie dlatego wiele z nich wybiera studia rolnicze I i II stop ...

więcej

KIERUNKI STUDIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Studia podyplomowe z zakresu turystki i rekreacji to doskonały punkt wyjścia do zdobycia wąskiej specjalizacji zawodowej. Pracujesz w branży turystycznej lub nosisz się z zamiarem podjęcia takiej pracy? Przeczytaj, w jaki sposób podnieść swoje kwalifikacje.

więcej

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Chcesz podnieść swoje zawodowe kompetencje? Zdobyć aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości ...

więcej

Menedżer jakości

Menedżer jakości

Swoją przyszłość zawodową wiążesz z zarządzaniem jakością? Obecne stanowisko pracy ...

więcej

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowe z zakresu dyplomacji i stosunków międzynarodowych to ciekawa ...

więcej

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak zapanować nad czasem w pracy?

Jak zapanować nad czasem w pracy?

Polska należy do grupy najbardziej zapracowanych krajów na świecie. Mł ...

więcej

Ranking najlepszych uczelni na świecie 2015

Ranking najlepszych uczelni na świecie 2015

Organizowany corocznie ranking najlepszych uczelni na świecie opublikował l ...

więcej

Język francuski - DALF (C2)

Język francuski - DALF (C2)

DALF C2 otwiera drzwi do nauki i pracy po francusku. Ten międzynarodowy ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy