Uczelnie facebook Uczelnie z kierunkiem Biznes Zielona Góra - Uczelnie, studia I i II stopnia

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Biznes Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra

ul. Licealna 9

tel.:

68 328 22 02, 68 328 29 37, 68 328 29 36, 68 328 32 70

fax.:

68 328 78 89

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - biznes elektroniczny
Wydział Humanistyczny
  - komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

kierunki studiów – artykuły