Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Muzyki - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Muzyki
    - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
    - Instrumentalistyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne


   - licencjackie stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne

Legenda

* - Decyzję o uruchomieniu kierunku podejmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

ikonka kierunki studiów kierunki studiów – artykuły