Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego (Kierunek Zarządzanie)

Katowice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie
    - spec. International Business and Tourism - NOWOŚĆ!!
    - spec. Marketing i zarządzanie sprzedażą
    - spec. Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
    - spec. Zarządzanie firmą

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły