Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów

Chorzów

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i Rachunkowość
Informatyka
Inżynieria zarządzania
Język angielski w biznesie
Logistyka
Marketing i sprzedaż nowość!
Pedagogika
Prawo w Biznesie
Psychologia w biznesie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie online

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu powstała w 1994 roku, natomiast Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w roku 1998. Wyższej Szkole Bankowej zaufało już ponad 300000 osób. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych publikowanych przez renomowane czasopisma. Dzięki rozwojowi oferty edukacyjnej i uatrakcyjnianiu warunków studiowania, obecnie na studiach I stopnia (licencjackich), studiach II stopnia uzupełniających magisterskich) oraz na studiach podyplomowych w Chorzowie studiuje ponad 14200 studentów.

 

Studenci o WSB

Rozpoczynając karierę zawodową, potrzebujesz doświadczenia i wiedzy. W chorzowskiej WSB znajdziesz szereg kursów, szkoleń i warsztatów. Uczelnia pomoże Ci znaleźć praktyki lub staż, dzięki czemu możesz być pewien, że Twoja wartość na rynku pracy zwiększy się.
Bartłomiej Maźnio
Studia I stopnia, Zarządzanie

Do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej zachęciły mnie dobre opinie o Uczelni. Zdecydowałam się na Ekonomię i to był dobry wybór. Zajęcia prowadzone są zarówno przez kompetentnych wykładowców, jak i praktyków biznesu, dzięki czemu mogę zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Liczne projekty i przedsięwzięcia, które odbywają się na Uczelni, to świetna okazja do sprawdzenia i rozwijania swoich kompetencji biznesowych w działaniu.
Aleksandra Nochowicz
Studia I stopnia, Zarządzanie

Extranet, który funkcjonuje na naszej uczelni, to świetne źródło wszelkich informacji dotyczących życia studenckiego. Dzięki niemu zawsze wiemy: co, jak i gdzie.
Karolina Tomas
Studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość


Uważam, że Logistyka to dziedzina przyszłości. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie pozwala mi ją poznać – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Z racji tego, że wykładowcy WSB to przede wszystkim praktycy, studenci mają możliwość poznania realiów pracy w tej branży.
Dominik Modrzyk
Studia I stopnia, Logistyka

Chcesz wiedzieć więcej o WSB?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej, jak wyglądają programy poszczególnych specjalności, gdzie mieszczą się sale dydaktyczne i jak wygląda życie studenckie, a także uzyskać odpowiedzi na wiele innych pytań to zapraszamy Cię na strony Uczelni: www.wsb.pl/chorzow/

 

Formy studiów

Wyższa Szkoła Bankowa daje możliwość wyboru formy nauki dostosowanej do potrzeb studenta.
Można wybrać studia stacjonarne w grupie dziennej, studia niestacjonarne w grupie popołudniowej lub weekendowej.

Studia stacjonarne - grupa dzienna
Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku.
Ta forma studiów umożliwia stały kontakt z wykładowcami i opiekunami, pozwalając w pełni wykorzystać ich pomoc. Zajęcia specjalnościowe gwarantują pogłębienie znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością. Dzięki temu student może nauczyć się więcej i szybciej utrwalić przerabiany materiał.

Studia niestacjonarne - grupa weekendowa
Zajęcia odbywają się w czasie 2 lub 3 w miesiącu zjazdów weekendowych. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących w nienormowanym trybie pracy, zamieszkałych poza Chorzowem oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swe wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje kosztem jednego lub dwóch weekendów w miesiącu.

 

Program Very Important Student

Uczelnia prowadzi program VIS – Very Important Student. Dzięki niemu każdy z naszych studentów otrzymuje wsparcie na wszystkich etapach swojej kariery zawodowej. Ten kompleksowy program składa się z kilku filarów: „Studiuj za darmo”, „Klucz do kariery”, „Studiuj za granicą” oraz „Paszport WSB”. VIS to szansa, by studiować za darmo, wyjechać na studia za granicę, skorzystać z pomocy Biura Karier WSB przy wejściu na rynek pracy oraz podnieść swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i praktykach zawodowych.

Studiuj za darmo
Studiując w WSB możesz zmniejszyć koszty swojej nauki, bądź studiować za darmo. Wystarczy, że:
- wykażesz się świadectwem ukończenia szkoły z wyróżnieniem lub zostaniesz finalistą olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym lub okręgowym, a rozpoczniesz naukę za darmo,
- zostaniesz laureatem konkursu językowego „Pokaż nam język”, a otrzymasz indeks WSB oraz zostaniesz zwolniony z opłat czesnego na I roku studiów,
- jako student WSB wykażesz się bardzo dobrymi wynikami w nauce w kolejnych semestrach studiów, wówczas będziesz mógł uczestniczyć w programie VIS – „Studiuj za darmo” na warunkach określonych w regulaminie programu.

Studiuj za granicą
Będąc studentem WSB możesz skorzystać z programu Erasmus, stanowiącego część nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”. Daje on możliwość wyjazdu nie tylko na stypendium do zagranicznej uczelni, ale także na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji zagranicznej. Będąc studentem WSB masz możliwość wyjazdu na studia do krajów takich jak: Irlandia, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Finlandia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Bułgaria i Wielka Brytania.

Klucz do Kariery
Biuro Karier WSB wspiera studentów w kształtowaniu ścieżki zawodowej. Oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnym pracodawcą, organizuje praktyki zawodowe, a także zaprasza na bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Paszport WSB
Paszport WSB przyznawany jest każdemu studentowi, uprawniając go do:
- zniżek na studiach II stopnia i podyplomowych w Wyższych Szkołach Bankowych w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu,
- korzystania z Bibliotek i Biur Karier wszystkich Wyższych Szkół Bankowych,
- zmiany macierzystej uczelni na inną WSB w trakcie studiów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Biuro karier

Czym zajmuje się Biuro Karier?

 • pomaga w organizacji praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów

 • pośredniczy w poszukiwaniu pracy, prowadzi rekrutacje, pomaga określić predyspozycje zawodowe i przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne

 • organizuje bezpłatne i odpłatne warsztaty i szkolenia oraz indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym

 • tworzy Program Partnerstwa Biznesowego, upraktyczniający program studiów

 • organizuje targi pracy

 • zaprasza na bezpłatne staże

 • jest gospodarzem i twórcą seminariów, prezentacji firm, dni otwartych
 •  

  ikonka kierunki studiów
  Kierunki studiów - artykuły