Politechnika Wrocławska zaprasza na Dni Otwarte

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Politechnika Wrocławska dnia 21-03-2019.

Politechnika Wrocławska

zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Budownictwa lądowego i wodnego       Wydział Budownictwa lądowego i wodnego   Wydział Budownictwa lądowego i wodnego           Wydział Budownictwa lądowego i wodnego

Cena za semestr od od 2366 od od 2366

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii       Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii   Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii       Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii   Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Cena za semestr od od od od

Wydział Inżynierii Środowiska       Wydział Inżynierii Środowiska   Wydział Inżynierii Środowiska       Wydział Inżynierii Środowiska   Wydział Inżynierii Środowiska

Cena za semestr od od 3000 od od 3000

Wydział Mechaniczny       Wydział Mechaniczny   Wydział Mechaniczny       Wydział Mechaniczny   Wydział Mechaniczny

Cena za semestr od od 2400 od od 2400

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki     Wydział Podstawowych Problemów Techniki           Wydział Podstawowych Problemów Techniki    

Cena za semestr od 2480 od 2480 od od 2480

Wydział Matematyki                        

Wydział Techniczno- Informatyczny w Jeleniej Górze                        

Wydział Techniczno- Informatyczny w Wałbrzychu                        

Wydział Techniczno- Przyrodniczy w Legnicy                        

Wydział Architektury Wydział Architektury   Wydział Architektury                  

Cena za semestr od 5824 od od od

Wydział Chemiczny         Wydział Chemiczny           Wydział Chemiczny  

Cena za semestr od od 2200 od od 2200

Wydział Elektryczny                        

Wydział Informatyki i Zarządzania                        

Wydział Mechaniczno-Energetyczny                        

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki                        

Wydział Elektroniki       Wydział Elektroniki           Wydział Elektroniki   Wydział Elektroniki

Cena za semestr od od 2697 od od 2697

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

5.3 Geodezja i Kartografia Politechnika Wrocławska

4.99 Informatyka Politechnika Wrocławska

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły