Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Politechnika Warszawska ogłasza XII Konkurs o Nagrodę Siemensa

www.pw.edu.pl


Wraz z SIEMENS Sp. z o.o. Politechnika Warszawska ogłasza XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2017. Konkurs służy promocji osiągnięć w technice i badaniach naukowych, które były prowadzone przez pracowników akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie można przedstawiać prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim związane z elektrotechniką i energetyką, elektroniką i informatyką, automatyką i robotyką oraz transportem szynowym czy zarządzaniem i sterowaniem ruchem. Będą przyjmowane również prace z zakresu technologii ochrony środowiska, budowy, budowy maszyn czy inżynierii materiałowej.

Przyznane zostaną atrakcyjne nagrody, jak Nagroda Badawcza Siemensa za badania naukowe, które można zastosować w praktyce (40 000 zł), Nagroda Promocyjna Siemensa, do której startować mogą prace doktorskie lub habilitacyjne (30 000 zł). Do konkursu mogą przystępować jedynie prace obronione, opublikowane lub wdrożone w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych.

Prace mogą zgłaszać specjaliści wymienionych dziedzin, do których zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej, rady wydziałów szkół wyższych, rady naukowe instytutów badawczych, rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie Jury. Termin zgłoszeń prac upływa 31 marca 2018 roku.


Data publikacji: 16.01.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły