Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Druga Olimpiada Statystyczna z etapem regionalnym w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych

www.wseip.edu.pl


Olimpiada Statystyczna w zeszłym roku cieszyła się olbrzymią popularnością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. W tym roku jej regionalnym współorganizatorem jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach wraz z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Przeprowadzają one etap okręgowy, spodziewając się dużej frekwencji (w zeszłym roku w etapie szkolnym w województwie świętokrzyskim wzięło udział 220 uczniów — w kraju 3300).

Cele olimpiady to rozwijanie u uczniów analitycznego myślenia oraz umiejętności poszukiwania, analizy i interpretacji informacji, zwiększenie zainteresowania metodami ilościowymi w analizach ekonomiczno-społecznych. Ma ona także sprzyjać rozwijaniu umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji oraz promocja kierunków studiów obejmujących statystykę i inne przedmioty o charakterze ilościowym.

Olimpiada na poziomie okręgowym to zawody, podczas których rozwiązuje się obszerny test sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu statystyki. 26 stycznia okaże się, którzy z uczniów zakwalifikowali się do dwuetapowego finału centralnego. Z każdego okręgu będzie to 3 uczestników z najwyższą ilością punktów oraz dodatkowo 22 uczestników ze wszystkich okręgów. Etap centralny będzie złożony z części testowej on-line 28.02.2018 r. oraz testu rozwiązywanego w siedzibie GUS w Warszawie.

Patronami Olimpiady Statystycznej są wojewodowie i marszałkowie województw, posłowie europejscy oraz kuratorzy oświaty. Nagrodami dla zdobywców I, II i III miejsca są wartościowe laptopy. Rozdane zostaną również złote indeksy, umożliwiające dostanie się na wiele prestiżowych uczelni, oraz upominki. Zwycięzca Olimpiady uda się również do Brukseli, by zwiedzić Parlament Europejski.


Data publikacji: 16.01.2018
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły